Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Asuntokanta 2014

Asuntoja 2,9 miljoonaa

Vuoden 2014 lopussa Suomessa oli 2 918 000 asuntoa, joista vailla vakinaisia asukkaita oli 300 000 asuntoa. Edellisestä vuodesta asuntokanta kasvoi 12 000 asunnolla. Vuodesta 1990 asuntokanta on kasvanut 708 000 asunnolla eli keskimäärin 30 000 asunnolla vuosittain. Vailla vakinaisia asukkaita oli 121 000 asuntoa enemmän kuin vuonna 1990. Asuntokannan kasvu on hidastunut edellisistä vuosikymmenistä. Eniten asuntoja rakennettiin 1970- ja 1980-luvuilla. Asuntorakentaminen on keskittynyt kaupunkimaisiin kuntiin. Vuosina 1995–2014 valmistuneista asunnoista 76 prosenttia sijaitsee kaupunkimaisissa kunnissa.

Kerrostaloasuntoja 45 prosenttia kaikista asunnoista

Vielä vuonna 1990 oli erillisiä pientaloasuntoja ja kerrostaloasuntoja lähes yhtä paljon. Silloin kerrostaloissa oli asuntoja 939 000 ja erillisissä pientaloissa vain 4 000 asuntoa vähemmän. Yhdeksänkymmentäluvulla kerrostaloasuntojen osuus kuitenkin kasvoi. Vuoden 2014 lopussa kerrostaloasuntoja oli 45 prosenttia kaikista asunnoista eli 1 311 000, mikä on 160 000 enemmän kuin asuntoja erillisissä pientaloissa. Rivitalojen määrä on kasvanut yli kymmenkertaiseksi vuodesta 1970. Vuonna 1970 rivitaloasuntoja oli vain 30 000, vuoden 2014 lopussa jo 399 000.

Asuntojen keskipinta-ala 80 neliömetriä

Vuonna 2014 asunnon keskimääräinen huoneistoala oli 80,0 neliömetriä. Asuntokannan keskipinta-ala on kasvanut vuodesta 1970 noin 20 neliömetrillä. Yksiöiden keskipinta-ala oli 34 m2, kaksioiden 55 m2, kolmen huoneen ja keittiön asunnossa puolestaan 79 m2. Asuntojen keskikoon kasvusta huolimatta alle 30 neliön kokoisia asuntoja oli noin 119 000. Toisaalta vain 27 prosenttia asunnoista oli pinta-alaltaan sata neliömetriä tai enemmän. Yhden huoneen ja keittiön tai keittokomeron huoneistoja oli 426 000 eli 15 prosenttia asuntokannasta. Yleisin huoneistotyyppi oli kaksio. Kaikkiaan kaksioita (kahden huoneen ja keittiön tai keittokomeron huoneistot) oli 872 000 eli noin 30 prosenttia koko asuntokannasta.

Taulukko 1. Pinta-ala huoneistoa kohti (m2) asunnon talotyypin mukaan 1970–2014

Vuosi Talotyyppi
Kaikki rakennukset Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Asuinkerrostalot Muut rakennukset
1970 60,0 66,0 73,0 51,0 54,0
1980 69,3 83,6 71,7 54,8 55,5
1990 74,4 95,3 70,2 55,8 59,7
2000 76,5 101,9 70,0 56,1 59,8
2010 79,5 108,4 71,2 56,5 60,7
2014 80,0 110,8 71,3 56,4 60,7

Omistusasunnon keskipinta-ala oli 96 m2, omistusasunnoista suurin osa on pientaloissa. Sen sijaan vuokra-asunnoista suurin osa on kerrostaloasuntoja, joiden keskipinta-ala oli 53 m2. Asuntokannassa hallintaperuste on määritelty pääsääntöisesti vain vakinaisesti asutuille asunnoille. Vailla vakinaisia asukkaita oleville asunnoille hallintaperuste on määritelty silloin, kun se sijaitsee arava- tai korkotukivuokratalossa tai muussa vuokratalossa tai kun asunto on tilapäisesti asuttu. Kaikista asunnoista vuokra-asuntoja oli vuoden 2014 lopulla noin 905 000, joista vakinaisesti asuttuja oli 824 000. Vuokra-asuntojen määrä on kasvanut 359 000 asunnolla vuodesta 1990.

Uusista kerrostaloasunnoista 58 prosenttia oli vuokralla vuonna 2014

Uusia kerrostaloasuntoja valmistui vuonna 2014 noin 17 000, joista 58 prosenttia oli vuokra-asuntoina vuoden 2014 lopussa. Uusista kerrostaloasunnoista oli asumisoikeusasuntoja 5 prosenttia ja loput asunnoista olivat omistusasuntoja (17 %), tyhjillään tai hallintamuodoltaan tuntemattomia (20 %). Tyhjillään olevien asuntojen määrä johtuu siitä, että hallintaperustetiedot perustuvat pääosin muuttoilmoituksiin ja vastavalmistuneisiin kerrostaloasuntoihin muutetaan osin vasta seuraavan vuoden puolella.

Kuvio 1. Vuonna 2014 valmistuneiden kerrostaloasuntojen hallintaperuste vuoden lopussa (%)

Kuvio 1. Vuonna 2014 valmistuneiden kerrostaloasuntojen hallintaperuste vuoden lopussa (%)

Uusissa, vuonna 2014 valmistuneissa kerrostaloissa oli alle 10 000 vuokra-asuntoa. Näistä noin 2 600 oli valtion tukemia korkotukivuokra-asuntoja.

Asuntoja valmistui vuonna 2014 kaikkiaan noin 29 000, joista pientaloasuntoja oli 9 000, rivitaloasuntoja 3 000 ja kerrostaloasuntoja 17 000. Pääkaupunkiseudulle valmistui noin 8 000 uutta asuntoa, joista kerrostaloasuntoja oli 6 000. Pääkaupunkiseudun uusista kerrostaloasunnoista 59 prosenttia oli vuokra-asuntoina vuoden 2014 lopussa.


Lähde: Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Topias Pyykkönen 029 551 2628, Marja Hermiö 029 551 3211, Arja Tiihonen 029 551 3272, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunnot ja asuinolot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6745. yleiskatsaus 2014, 1. Asuntokanta 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asas/2014/01/asas_2014_01_2015-10-14_kat_001_fi.html