Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Bostadsbeståndet 2014

Nästan 2,9 miljoner bostäder

I slutet av år 2014 fanns det 2 918 000 bostäder i Finland. Av dessa var 300 000 bostäder utan permanent boende. Bostadsbeståndet ökade med 12 000 bostäder från året innan. Sedan år 1990 har bostadsbeståndet ökat med 708 000 bostäder, dvs. med i genomsnitt 30 000 bostäder årligen. År 2014 fanns det 121 000 fler bostäder utan permanent boende än år 1990. Ökningen av bostadsbeståndet har avtagit jämfört med föregående decennier. Flest bostäder byggdes under 1970- och 1980- talen. Bostadsbyggandet har koncentrerats till urbana kommuner. Av de bostäder som färdigställdes under åren 1995–2014 är 76 procent belägna i urbana kommuner.

Fyrtiofem procent av alla bostäder fanns i flervåningshus

Ännu år 1990 fanns det nästan lika många bostäder i fristående småhus som i flervåningshus. Då fanns det 939 000 bostäder i flervåningshus och bara 4 000 färre i fristående småhus. Under 1990-talet ökade emellertid andelen bostäder i flervåningshus. I slutet av år 2014 var andelen bostäder i flervåningshus 45 procent av alla bostäder, dvs. 1 311 000, vilket är 160 000 fler bostäder i flervåningshus än i fristående småhus. Antalet radhus har mer än tiodubblats sedan år 1970. Då fanns det bara 30 000 radhusbostäder, i slutet av år 2014 var antalet redan 399 000.

Medelytan i bostäderna 80 kvadratmeter

År 2014 var den genomsnittliga lägenhetsytan i bostäder 80,0 kvadratmeter. Medelytan i bostadsbeståndet har ökat med ungefär 20 kvadratmeter sedan år 1970. Medelytan i enrummare var 34 m2, i tvårummare 55 m2 och i bostäder med tre rum och kök 79 m2. Trots att den genomsnittliga storleken på bostäder ökat fanns det ungefär 119 000 bostäder som var mindre än 30 m2. Å andra sidan var bara 27 procent av bostäderna 100 m2 eller över. Bostäderna med ett rum och kök eller kokvrå var 426 000 till antalet, dvs. 15 procent av bostadsbeståndet. Den vanligaste bostadstypen var två rum och kök eller kokvrå. Totalt fanns det 872 000 bostäder av den här typen, dvs. omkring 30 procent av hela bostadsbeståndet.

Tabell 1. Golvyta per bostad (m2) efter hustyp 1970–2014

År Hustyp
Totalt Fristående småhus Rad- och kedjehus Flervåningsbostadshus Övriga byggnader
1970 60,0 66,0 73,0 51,0 54,0
1980 69,3 83,6 71,7 54,8 55,5
1990 74,4 95,3 70,2 55,8 59,7
2000 76,5 101,9 70,0 56,1 59,8
2010 79,5 108,4 71,2 56,5 60,7
2014 80,0 110,8 71,3 56,4 60,7

Medelytan i ägarbostäder var 96 m2 och största delen av ägarbostäderna finns i småhus. Däremot är största delen av hyresbostäderna flervåningshusbostäder, vars medelyta är 53 m2. I bostadsbeståndet har upplåtelseform i regel bara definierats för bostäder med permanent boende. För bostäder utan permanent boende har upplåtelseform definierats då bostaden är belägen i arava- eller räntestödshyresbostad eller bostaden har tillfälligt boende. Av alla bostäder var omkring 905 000 hyresbostäder i slutet av år 2014 och 824 000 av dem hade permanent boende. Antalet hyresbostäder har ökat med 359 000 bostäder från år 1990.

58 procent av bostäderna i nya flervåningshus var uthyrda år 2014

Enligt Statistikcentralen färdigställdes omkring 17 000 nya bostäder i flervåningshus år 2014. I slutet av år 2014 var 58 procent av dem hyresbostäder, något under 5 procent var bostadsrättsbostäder och resten ägarbostäder (17 %), okänd eller fortfarande tomma (20 %). Antalet tomma bostäder beror på att uppgifterna om upplåtelseform huvudsakligen grundar sig på flyttanmälningar och att man delvis flyttar till nya färdigställda flervåningshus först på följande års sida.

Figur 1. Flervåningshusbostäder som färdigställdes år 2014, upplåtelse i slutet av år (%)

Figur 1. Flervåningshusbostäder som färdigställdes år 2014, upplåtelse i slutet av år (%)

I de nya flervåningshus som färdigställdes år 2014 fanns det 10 000 hyresbostäder. Av dem var omkring 2 600 räntestödshyresbostäder som understöds av staten.

År 2014 färdigställdes totalt omkring 29 000 bostäder, av vilka 9 000 var småhusbostäder, 3 000 radhusbostäder och 17 000 flervåningshusbostäder. I huvudstadsregionen färdigställdes omkring 8 000 nya bostäder och av dem var 6 000 bostäder i flervåningshus. Av dessa nya flervåningshusbostäder var 59 procent hyresbostäder i slutet av år 2014.


Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Topias Pyykkönen 029 551 2628, Marja Hermiö 029 551 3211, Arja Tiihonen 029 551 3272, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2014, 1. Bostadsbeståndet 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2014/01/asas_2014_01_2015-10-14_kat_001_sv.html