Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Bostäder och boendeförhållanden

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Tre av fem personer under 40 år bor i hyreslägenhet
14.10.2021
Det har blivit vanligare att hyra bostad under 2010-talet. Enligt Statistikcentralen har andelen bostadshushåll som bor i hyreslägenhet ökat mest bland personer under 40 år, men andelen har ökat också bland bostadshushåll bestående av personer i åldern 40 - 74 år. I slutet av år 2020 bodde 34 procent av alla bostadshushåll i hyreslägenhet, vilket är fyra procentenheter mer än år 2010.

Beskrivning: Statistiken över bostäder och bostadsförhållanden är en årsstatistik och den beskriver det befintliga bostadsbeståndet, antalet bostäder och bostadshushållens boendeförhållanden årets sista dag. I bostadsbeståndet ingår både permanenta bostäder samt bostäder och lägenheter utan fasta boende. Statistikcentralen får bostadsuppgifter i huvudsak ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem dit kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter meddelar uppgifter om de byggnader och bostäder som kräver bygglov. Ett bostadshushåll omfattar alla personer som är permanent bosatta i en och samma bostad. Bostäderna beskrivs bl.a. efter upplåtelseform, hustyp, antalet rum och utrustning och bostadsförhållandena efter bostadshushållets sammansättning, livsskede och medlemmarnas ålder. Statistiken kan sammanställas med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde. Statistiken över bostäder och boendeförhållanden är ett totalmaterial.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, boendenivå, boenderymlighet, boendetäthet, bostadsbestånd, bostadshushåll, bostadsrättsbostäder, bostäder, hyresbostäder, levnadsförhållanden, lägenheter, ägarbostäder.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: I statistiken över Bostäder och boendeförhållanden har den förnyade byggnadsklassificeringen 2018 tagits i bruk
14.10.2021
I statistiken över Bostäder och boendeförhållanden har den förnyade byggnadsklassificeringen 2018 tagits i bruk vid publiceringen av uppgifterna för året 2020.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/index_sv.html