Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Asuntokanta 2015

Asuntoja 2,9 miljoonaa

Vuoden 2015 lopussa Suomessa oli 2 934 000 asuntoa, joista vailla vakinaisia asukkaita oli 300 000 asuntoa. Edellisestä vuodesta asuntokanta kasvoi 16 000 asunnolla. Vuodesta 1990 asuntokanta on kasvanut 725 000 asunnolla eli keskimäärin 29 000 asunnolla vuosittain. Vailla vakinaisia asukkaita oli 121 000 asuntoa enemmän kuin vuonna 1990. Asuntokannan kasvu on hidastunut edellisistä vuosikymmenistä. Eniten asuntoja rakennettiin 1970- ja 1980-luvuilla. Asuntorakentaminen on keskittynyt kaupunkimaisiin kuntiin. Vuosina 1995–2015 valmistuneista asunnoista 78 prosenttia sijaitsee kaupunkimaisissa kunnissa.

Kerrostaloasuntoja 45 prosenttia kaikista asunnoista

Vielä vuonna 1990 oli erillisiä pientaloasuntoja ja kerrostaloasuntoja lähes yhtä paljon. Silloin kerrostaloissa oli asuntoja 939 000 ja erillisissä pientaloissa vain 4 000 asuntoa vähemmän. Yhdeksänkymmentäluvulla kerrostaloasuntojen osuus kuitenkin kasvoi. Vuoden 2015 lopussa kerrostaloasuntoja oli 45 prosenttia kaikista asunnoista eli 1 326 000, mikä on 175 000 enemmän kuin asuntoja erillisissä pientaloissa. Rivitalojen määrä on kasvanut yli kymmenkertaiseksi vuodesta 1970. Vuonna 1970 rivitaloasuntoja oli vain 30 000, vuoden 2015 lopussa jo 401 000.

Asuntojen keskipinta-ala 80 neliömetriä

Vuonna 2015 asunnon keskimääräinen huoneistoala oli 80,0 neliömetriä. Asuntokannan keskipinta-ala on kasvanut vuodesta 1970 noin 20 neliömetrillä. Yksiöiden keskipinta-ala oli 34 m2, kaksioiden 54 m2, kolmen huoneen ja keittiön asunnossa puolestaan 79 m2. Asuntojen keskikoon kasvusta huolimatta alle 30 neliön kokoisia asuntoja oli noin 120 000. Toisaalta vain 27 prosenttia asunnoista oli pinta-alaltaan sata neliömetriä tai enemmän. Yhden huoneen ja keittiön tai keittokomeron huoneistoja oli 430 000 eli 15 prosenttia asuntokannasta. Yleisin huoneistotyyppi oli kaksio. Kaikkiaan kaksioita (kahden huoneen ja keittiön tai keittokomeron huoneistot) oli 879 000 eli noin 30 prosenttia koko asuntokannasta.

Taulukko 1. Pinta-ala huoneistoa kohti (m2) asunnon talotyypin mukaan 1970–2015

Vuosi Talotyyppi
Kaikki rakennukset Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Asuinkerrostalot Muut rakennukset
1970 60,0 66,0 73,0 51,0 54,0
1980 69,3 83,6 71,7 54,8 55,5
1990 74,4 95,3 70,2 55,8 59,7
2000 76,5 101,9 70,0 56,1 59,8
2010 79,5 108,4 71,2 56,5 60,7
2015 80,0 111,0 71,3 56,4 60,9

Omistusasunnon keskipinta-ala oli 96 m2, omistusasunnoista suurin osa on pientaloissa. Sen sijaan vuokra-asunnoista suurin osa on kerrostaloasuntoja, joiden keskipinta-ala oli 53 m2. Asuntokannassa hallintaperuste on määritelty pääsääntöisesti vain vakinaisesti asutuille asunnoille. Vailla vakinaisia asukkaita oleville asunnoille hallintaperuste on määritelty silloin, kun se sijaitsee arava- tai korkotukivuokratalossa tai muussa vuokratalossa tai kun asunto on tilapäisesti asuttu. Kaikista asunnoista vuokra-asuntoja oli vuoden 2015 lopulla noin 903 000, joista vakinaisesti asuttuja oli 838 000. Vuokra-asuntojen määrä on kasvanut 357 000 asunnolla vuodesta 1990.

Vuonna 2015 valmistuneet asunnot

Asuntoja valmistui vuonna 2015 kaikkiaan noin 27 000, joista pientaloasuntoja oli 8 000, rivitaloasuntoja 3 000 ja kerrostaloasuntoja 16 000. Pääkaupunkiseudulle valmistui noin 8 000 uutta asuntoa, joista kerrostaloasuntoja oli 6 000. Pääkaupunkiseudun uusista kerrostaloasunnoista 57 prosenttia oli vuokra-asuntoina vuoden 2015 lopussa.

Kuvio 1. Vuonna 2015 valmistuneet asunnot talotyypin mukaan, lkm

Kuvio 1. Vuonna 2015 valmistuneet asunnot talotyypin mukaan, lkm

Uusissa, vuonna 2015 valmistuneissa kerrostaloissa oli noin 9 000 vakinaisesti asuttua vuokra-asuntoa. Näistä noin 2 000 oli valtion tukemia korkotukivuokra-asuntoja.


Lähde: Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juho Keva 029 551 3601, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 13.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunnot ja asuinolot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6745. yleiskatsaus 2015, 1. Asuntokanta 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asas/2015/01/asas_2015_01_2016-10-13_kat_001_fi.html