Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Bostadsbeståndet 2015

Nästan 2,9 miljoner bostäder

I slutet av år 2015 fanns det 2 934 000 bostäder i Finland. Av dessa var 300 000 bostäder utan permanent boende. Bostadsbeståndet ökade med 16 000 bostäder från året innan. Sedan år 1990 har bostadsbeståndet ökat med 725 000 bostäder, dvs. med i genomsnitt 29 000 bostäder årligen. År 2015 fanns det 121 000 fler bostäder utan permanent boende än år 1990. Ökningen av bostadsbeståndet har avtagit jämfört med föregående decennier. Flest bostäder byggdes under 1970- och 1980- talen. Bostadsbyggandet har koncentrerats till urbana kommuner. Av de bostäder som färdigställdes under åren 1995–2015 är 78 procent belägna i urbana kommuner.

Fyrtiofem procent av alla bostäder fanns i flervåningshus

Ännu år 1990 fanns det nästan lika många bostäder i fristående småhus som i flervåningshus. Då fanns det 939 000 bostäder i flervåningshus och bara 4 000 färre i fristående småhus. Under 1990-talet ökade emellertid andelen bostäder i flervåningshus. I slutet av år 2015 var andelen bostäder i flervåningshus 45 procent av alla bostäder, dvs. 1 326 000, vilket är 175 000 fler bostäder i flervåningshus än i fristående småhus. Antalet radhus har mer än tiodubblats sedan år 1970. Då fanns det bara 30 000 radhusbostäder, i slutet av år 2015 var antalet redan 401 000.

Medelytan i bostäderna 80 kvadratmeter

År 2015 var den genomsnittliga lägenhetsytan i bostäder 80,0 kvadratmeter. Medelytan i bostadsbeståndet har ökat med ungefär 20 kvadratmeter sedan år 1970. Medelytan i enrummare var 34 m2, i tvårummare 54 m2 och i bostäder med tre rum och kök 79 m2. Trots att den genomsnittliga storleken på bostäder ökat fanns det ungefär 120 000 bostäder som var mindre än 30 m2. Å andra sidan var bara 27 procent av bostäderna 100 m2 eller över. Bostäderna med ett rum och kök eller kokvrå var 430 000 till antalet, dvs. 15 procent av bostadsbeståndet. Den vanligaste bostadstypen var två rum och kök eller kokvrå. Totalt fanns det 879 000 bostäder av den här typen, dvs. omkring 30 procent av hela bostadsbeståndet.

Tabell 1. Golvyta per bostad (m2) efter hustyp 1970–2015

År Hustyp
Totalt Fristående småhus Rad- och kedjehus Flervåningsbostadshus Övriga byggnader
1970 60,0 66,0 73,0 51,0 54,0
1980 69,3 83,6 71,7 54,8 55,5
1990 74,4 95,3 70,2 55,8 59,7
2000 76,5 101,9 70,0 56,1 59,8
2010 79,5 108,4 71,2 56,5 60,7
2015 80,0 111,0 71,3 56,4 60,9

Medelytan i ägarbostäder var 96 m2 och största delen av ägarbostäderna finns i småhus. Däremot är största delen av hyresbostäderna flervåningshusbostäder, vars medelyta är 53 m2. I bostadsbeståndet har upplåtelseform i regel bara definierats för bostäder med permanent boende. För bostäder utan permanent boende har upplåtelseform definierats då bostaden är belägen i arava- eller räntestödshyresbostad eller bostaden har tillfälligt boende. Av alla bostäder var omkring 903 000 hyresbostäder i slutet av år 2015 och 838 000 av dem hade permanent boende. Antalet hyresbostäder har ökat med 357 000 bostäder från år 1990.

År 2015 färdigställdes totalt omkring 27 000 bostäder

År 2015 färdigställdes totalt omkring 27 000 bostäder, av vilka 8 000 var småhusbostäder, 3 000 radhusbostäder och 16 000 flervåningshusbostäder. I huvudstadsregionen färdigställdes omkring 8 000 nya bostäder och av dem var 6 000 bostäder i flervåningshus. Av dessa nya flervåningshusbostäder var 57 procent hyresbostäder i slutet av år 2015

Figur 1. Bostäder som färdigställdes år 2015, st

Figur 1. Bostäder som färdigställdes år 2015, st

I de nya flervåningshus som färdigställdes år 2015 fanns det 9 000 hyresbostäder. Av dem var omkring 2 000 räntestödshyresbostäder som understöds av staten.


Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juho Keva 029 551 3601, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2015, 1. Bostadsbeståndet 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2015/01/asas_2015_01_2016-10-13_kat_001_sv.html