Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.11.2016

Lämmin sää laski asumisen energiankulutusta vuonna 2015

Korjattu 8.12.2016. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Asumiseen kului 61 terawattituntia (TWh) energiaa vuonna 2015. Kulutus laski kolme prosenttia edellisestä vuodesta. Ennätyksellisen lämmin sää laski tilojen lämmitysenergian kulutusta viisi prosenttia. Kotitalouslaitteiden energiankulutus laski kolme prosenttia, mikä johtui muun muassa autojen lämmitystarpeen vähenemisestä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen asumisen energiankulutus -tilastoon.

Asumisen energiankulutus 2010-2015

Asumisen energiankulutus 2010-2015

Asumisen energiankulutuksesta 66 prosenttia kohdistui asuinrakennusten tilojen lämmitykseen, 16 prosenttia käyttöveden lämmitykseen ja viisi prosenttia saunojen lämmitykseen. Kotitalouslaitteista valaistuksen osuus oli kolme prosenttia, ruoan valmistuksen prosentti ja muiden sähkölaitteiden yhdeksän prosenttia asumisen energiankulutuksesta.

Asumiseen käytettiin sähköä 21 TWh vuonna 2015. Sähkön kulutus laski kaksi prosenttia edellisestä vuodesta. Sähköstä 45 prosenttia kului tilojen lämmitykseen ja 37 prosenttia kotitalouslaitteisiin. Loppuosa sähköstä kului käyttöveden ja saunojen lämmitykseen. Energialähteistä seuraavaksi eniten asumiseen käytettiin kaukolämpöä ja puuta. Asumisen energiankulutus on laskenut vuosikymmenen alkupuoliskolla 13 prosenttia. Asumisen osuus energian loppukäytöstä on keskimäärin 20 prosenttia.

Asuinrakennusten tilojen lämmitykseen kului energiaa 41 TWh vuonna 2015. Kulutus laski viisi prosenttia edellisestä vuodesta. Tilojen lämmityksen yleisimmät energialähteet olivat kaukolämpö, puu ja sähkö, joiden osuus oli 83 prosenttia tilojen lämmitysenergian kulutuksesta. Seuraavaksi yleisin energialähde oli lämpöpumppuenergia, jonka kulutuksen arvioidaan kasvaneen yli 50 prosenttia vuodesta 2010. Muiden energialähteiden kulutus on samaan aikaan laskenut. Lämpöpumppuenergialla tarkoitetaan lämpöpumppujen ympäristöstä talteen ottamaa energiaa; lämpöpumppujen sähkön käyttö sisältyy tilastossa lämmityksen sähkönkulutukseen. Ilmalämpöpumppujen jäähdytyskäyttö on toistaiseksi mukana vain sähkönkulutuksena.

Lämmitysenergian vuosittaiseen tarpeeseen vaikuttaa ulkoilman lämpötila, jonka muutoksia seurataan lämmitystarveluvuilla. Ilmatieteen laitoksen mukaan vuosikymmenen alkuun mahtui neljä poikkeuksellisen lämmintä vuotta: 2011, 2013, 2014 ja ennätyslämmin vuosi 2015. Lämpiminä vuosina lämmitystarveluvut pienenivät ja siten lämmitysenergian tarve väheni. Viimeisen viiden vuoden aikana tilojen lämmitysenergian kulutus on laskenut 16 prosenttia.

Saunojen lämmitykseen käytettiin 3 TWh puuta ja sähköä vuonna 2015. Käyttöveden lämmityksen energiankulutus oli 10 TWh.

Kotitalouslaitteiden, eli ruoan valmistuksen, valaistuksen ja muiden sähkölaitteiden, energiankulutus vuonna 2015 oli 8 TWh. Ruoan valmistukseen, eli liesien ja uunien käyttöön, kului prosentti ja valaistukseen kaksi prosenttia vähemmän energiaa kuin edellisenä vuonna. Energiatehokkaiden lamppujen yleistymisen arvioidaan pienentäneen valaistuksen sähkönkäyttöä peräti 31 prosenttia vuodesta 2010.

Muiden sähkölaitteiden kulutus laski kolme prosenttia edellisestä vuodesta. Muut sähkölaitteet käsittävät mm. ruoan valmistuksen pienlaitteet, kylmälaitteet, pesu- ja kuivauskoneet, televisiot ja tietokoneet laitteineen, hissit ja autonlämmityksen. Tilojen lämmitysenergian tapaan autonlämmityksen energiankulutus laski lämpimän talven seurauksena.

Asumisen energiankulutus -tilasto perustuu tilojen, käyttöveden ja saunojen lämmitysenergian kulutuksen osalta Tilastokeskuksen laskentamalliin, jossa on hyödynnetty useita eri tietolähteitä. Kotitalouslaitteiden energiankulutustiedot perustuvat sähkön kulutuksen osalta Adato Energia Oy:n laskelmiin. Osa tiedoista on jouduttu arvioimaan, kun tietolähteinä käytettyjen kyselytutkimusten tutkimusväli on pidentynyt.

Tilaston käsitteistö on muutettu vastaamaan uutta Euroopan unionin energiatilastoasetuksen jaottelua kotitalouksien energiankäytölle. Uuden jaottelun mukaan tilojen lämmitys, käyttöveden lämmitys ja saunojen lämmitys raportoidaan eriteltynä.


Lähde: Asumisen energiankulutus 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jonna Hakala 029 551 3419, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (270,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asumisen energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-3273. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asen/2015/asen_2015_2016-11-18_tie_001_fi.html