Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.11.2020

Asumisen energiankulutus laski edelleen vuonna 2019

Asumiseen kului kaikkiaan noin 65 terawattituntia (TWh) energiaa vuonna 2019. Kulutus laski reilulla puolella TWh:lla edellisestä vuodesta. Asuintilojen lämmitysenergian kulutus laski kaksi prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2019. Sää oli Etelä-Suomessa edellistä vuotta lämpimämpi. Asuntojen lukumäärän ja tilavuuden kasvu jatkui. Kotitalouslaitteiden osuus asumisen energiakulutuksesta pysyi 13 prosentissa, vaikka laitteiden energiankulutus kasvoi. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen asumisen energiankulutus -tilastoon.

Asumisen energiankulutus 2012-2019

Asumisen energiankulutus 2012-2019

Asumisen energiankulutuksesta vajaa 67 prosenttia kohdistui asuinrakennusten tilojen lämmitykseen, 15 prosenttia käyttöveden lämmitykseen ja viisi prosenttia saunojen lämmitykseen. Sähkölaitteiden, ruoan valmistuksen ja valaistuksen osuus oli 13 prosenttia. Asumisen osuus energian loppukäytöstä on keskimäärin 20 prosenttia. Asumiseen luetaan myös vapaa-ajan asunnot.

Reilu kolmannes asumisen energiankulutuksesta oli sähköä vuonna 2019. Vajaa kolmannes kulutuksesta oli kaukolämpöä ja reilu viidennes oli puuta. Sähköä kului 22,5 TWh – kulutuksen taso on pysynyt suunnilleen samana neljä vuotta. Sähköstä 46 prosenttia kului tilojen lämmitykseen ja 38 prosenttia kotitalouslaitteisiin. Loppuosa sähköstä kului käyttöveden ja saunojen lämmitykseen.

Asuinrakennusten tilojen lämmitykseen kului energiaa 43 TWh vuonna 2019. Kulutus laski kaksi prosenttia edellisestä vuodesta. Tilojen lämmityksen yleisimmät energialähteet olivat kaukolämpö, puu ja sähkö, joiden osuus oli 82 prosenttia tilojen lämmitysenergian kulutuksesta. Seuraavaksi yleisin energialähde oli lämpöpumppuenergia.

Lämpöpumppujen käyttö lämmitykseen on kasvanut merkittävästi vuosituhannen alusta. Tämä näkyy tilastossa sekä lämpöpumppuenergian että lämpöpumppujen sähkönkäytön kasvuna. Lämpöpumppuenergiaksi lasketaan lämpöpumppujen ympäristöstä talteen ottama energia. Lämpöpumppujen sähkönkäyttö sisältyy asumisen energiatilastossa lämmityksen sähkönkulutukseen.

Lämmitysenergian tarpeeseen vaikuttaa lämmitettävän pinta-alan ja rakennuskannan energiatehokkuuden lisäksi ulkoilman lämpötila. Sen muutoksia seurataan lämmitystarveluvuilla. Vuosi 2019 oli Etelä-Suomessa lämpimämpi kuin vuosi 2018, Pohjois-Suomessa tilanne oli päinvastainen. Tarkastelujakson lämpimin vuosi oli 2015.

Saunojen lämmitykseen käytettiin noin 3 TWh energia vuonna 2019. Vajaat kaksi kolmasosaa energiasta oli puuta ja reilu kolmannes sähköä. Käyttöveden lämmityksen energiankulutus oli 10 TWh.

Kotitalouslaitteiden, eli ruoan valmistuksen, valaistuksen ja muiden sähkölaitteiden, energiankulutus vuonna 2019 oli noin 8,5 TWh. Laitteiden osuus koko asumisen energiasta oli 13 prosenttia. Tästä ruoan valmistukseen, eli liesien ja uunien käyttöön, kului prosentti ja valaistukseen reilu kaksi prosenttia. Kymmenen prosenttia kului muissa sähkölaitteissa. Näihin kuuluvat mm. ruoan valmistuksen pienlaitteet, kylmälaitteet, pesu- ja kuivauskoneet, televisiot ja tietokoneet laitteineen, hissit ja autonlämmitys.

Asumisen energiankulutus -tilasto perustuu tilojen, käyttöveden ja saunojen lämmitysenergian kulutuksen osalta Tilastokeskuksen laskentamalliin, jossa on hyödynnetty useita eri tietolähteitä. Osa tiedoista on jouduttu arvioimaan, kun tietolähteinä käytettyjen kyselytutkimusten tutkimusväli on pidentynyt.

Tilaston käsitteistö vastaa EU:n energiatilastoasetuksen jaottelua kotitalouksien energiankäytölle. Jaottelun mukaan tilojen lämmitys, käyttöveden lämmitys, ruoanvalmistus, sähkölaitteet ja saunojen lämmitys raportoidaan eriteltyinä.


Lähde: Asumisen energiankulutus 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Virve Rouhiainen 029 551 3395, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (289,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asumisen energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-3273. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asen/2019/asen_2019_2020-11-19_tie_001_fi.html