Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.11.2020

Energiförbrukningen inom boende minskade ytterligare år 2019

Energiförbrukningen inom boende var totalt ungefär 65 terawattimmar (TWh) år 2019. Förbrukningen minskade med drygt en halv TWh från året innan. Förbrukningen av energi för uppvärmningen av bostadsutrymmen minskade med två procent från år 2018 till år 2019. Vädret var varmare i Södra Finland än året innan. Antalet bostäder och bostädernas volym fortsatte att öka. Hushållsapparaternas andel av energiförbrukningen inom boende var alltjämt 13 procent, även om apparaternas energiförbrukning ökade. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över energiförbrukning inom boende.

Energiförbrukning inom boende 2012–2019

Energiförbrukning inom boende 2012–2019

Källa: Energiförbrukning inom boende 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3395, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (255,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 19.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2019/asen_2019_2020-11-19_tie_001_sv.html