Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.5.2018

Palkansaajien ansiot nousivat 1,0 prosenttia

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palkansaajien nimellisansiot nousivat keskimäärin 1,0 prosenttia vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Reaaliansiot nousivat keskimäärin 0,3 prosenttia edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, koska ansiotason nousu oli nopeampaa kuin kuluttajahintojen nousu.

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2018/1, vuosimuutosprosentti

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2018/1, vuosimuutosprosentti

Julkisen sektorin ansiokehitys kääntyi positiiviseksi

Palkansaajien nimellisansiot kohosivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2017 tammi–maaliskuusta vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon yksityisellä sektorilla 1,2 prosenttia, valtiolla 0,6 prosenttia ja kuntasektorilla 0,5 prosenttia.

Seuraavassa kuviossa tarkastellaan ansiotasoindeksin kehitystä vuosina 2015–2018. Tarkasteluun on valittu yksityinen sektori, valtio ja kuntasektori, ja se päättyy uusimpaan julkaistuun neljännekseen eli vuoden 2018 ensimmäiseen neljännekseen. Kilpailukykysopimuksessa sovittu lomarahojen leikkaus näkyy valtiolla ja kuntasektorilla, joissa molemmissa ansiotasoindeksi laski vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä ja ansiokehitys oli negatiivista vuonna 2017.

Ansiokehitys vuosina 2015–2018

Ansiokehitys vuosina 2015–2018

Julkisen sektorin vuoden 2017 ansiotasoindeksi perustuu toteutuneeseen ansiokehitykseen. Yksityisen sektorin vuoden 2017 ansiotasoindeksi perustuu vielä pääosin sopimusvaikutusten ja palkkaliukumien arvioihin.

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat tammi–maaliskuussa 1,0 prosenttia

Säännölliset ansiot nousivat vuoden 2018 tammi–maaliskuussa 1,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yksityisellä sektorilla kasvua oli 1,2 prosenttia, valtiolla 0,6 prosenttia ja kuntasektorilla 0,5 prosenttia.

Säännöllisen ansion indeksi kuvaa ansiotasoindeksiä paremmin pysyvää ansiomuutosta, sillä se ei huomioi tulospalkkioita eikä työehtosopimuksiin perustuvia kertaeriä.

Ansiotasoindeksi ja säännöllisen ansion indeksi ovat lopullisia vuoteen 2016 asti

Ansiotasoindeksit ja säännöllisen ansion indeksit ovat lopullisia vuoteen 2016 asti, sillä ne perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen. Vuoden 2017 indeksit ovat vielä ennakollisia ja ne perustuvat toteutuneen ansiokehityksen lisäksi sopimusvaikutusten ja palkkaliukumien arvioihin. Vuoden 2018 indeksit perustuvat sopimusvaikutusten ja liukumien arvioihin.


Lähde: Ansiotasoindeksi 2018, 1. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (506,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 30.05.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 1. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2018/01/ati_2018_01_2018-05-30_tie_001_fi.html