Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.5.2018

Löntagarnas löner steg med 1,0 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella löner med 1,0 procent i genomsnitt under första kvartalet år 2018 då man jämför med motsvarande period året innan. Inom den privata sektorn steg de nominella lönerna med 1,2 procent, inom staten med 0,6 procent och inom kommunsektorn med 0,5 procent. Reallönerna steg i genomsnitt med 0,3 procent jämfört med första kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2018/1, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2018/1, årsförändringar i procent

Källa: Förtjänstnivåindex 2018, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (431,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.05.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2018/01/ati_2018_01_2018-05-30_tie_001_sv.html