Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2015=100, procentuella förändringar

  2016/4 2016 2017/1* 2017/2* 2017/3* 2017/4* 2017* 2018/1*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 0,7 0,9 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 1,0
Kvartalsförändring 0,2 . 0,1 0,2 0,1 0,2 . 0,5
Män Årsförändring 0,4 0,7 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 1,2
Kvartalsförändring 0,2 . 0,1 0,1 0,1 0,3 . 0,7
Kvinnor Årsförändring 1,0 1,2 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8
Kvartalsförändring 0,2 . 0,1 0,2 0,1 0,2 . 0,3
Timavlönade Årsförändring 0,8 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,2
Kvartalsförändring 0,5 . -0,1 0,0 0,0 0,5 . 0,6
Månadsavlönade Årsförändring 0,6 0,9 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 1,0
Kvartalsförändring 0,1 . 0,1 0,2 0,2 0,2 . 0,5
Staten Årsförändring 0,6 1,4 0,4 0,3 0,5 0,6 0,5 0,6
Kvartalsförändring 0,1 . 0,1 0,2 0,1 0,2 . 0,1
Kommuner Årsförändring 0,7 0,9 0,4 0,3 0,5 0,6 0,4 0,5
Kvartalsförändring 0,0 . 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1
Den privata sektorn Årsförändring 0,6 0,9 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 1,2
Kvartalsförändring 0,3 . 0,1 0,2 0,1 0,3 . 0,6
Övriga Årsförändring 0,8 1,1 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 1,1
Kvartalsförändring 0,2 . 0,1 0,1 0,1 0,2 . 0,6
A Jord- och skogsbruk Årsförändring -0,4 0,3 -0,2 0,3 0,9 0,9 0,5 1,3
Kvartalsförändring -0,1 . 0,6 0,0 0,3 0,0 . 1,0
C Tillverkning Årsförändring 0,3 0,6 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 1,8
Kvartalsförändring 0,3 . -0,1 0,1 0,1 0,4 . 1,2
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 0,4 0,6 0,7 0,8 1,0 1,0 0,9 0,8
Kvartalsförändring 0,2 . 0,2 0,3 0,3 0,2 . 0,0
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 0,3 1,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,8
Kvartalsförändring 0,0 . -0,1 0,1 0,0 0,1 . 0,6
F Byggverksamhet Årsförändring 1,2 1,2 1,1 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7
Kvartalsförändring 0,5 . 0,2 -0,1 0,1 0,5 . 0,2
G Handel Årsförändring 0,7 1,0 0,7 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7
Kvartalsförändring 0,2 . 0,0 0,2 0,1 0,2 . 0,2
H Transport och magasinering Årsförändring 0,3 0,6 0,7 0,8 1,1 1,1 0,9 1,2
Kvartalsförändring 0,2 . 0,4 0,4 0,2 0,2 . 0,5
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 0,2 0,6 0,4 0,3 0,6 0,6 0,5 0,4
Kvartalsförändring 0,1 . 0,2 0,2 0,2 0,1 . 0,0
J Information och kommunikation Årsförändring 0,2 0,7 0,9 1,3 1,8 1,8 1,4 2,5
Kvartalsförändring 0,2 . 0,7 0,5 0,4 0,2 . 1,4
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 1,1 1,2 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,9
Kvartalsförändring 0,2 . 0,0 0,1 0,1 0,2 . 0,4
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 2,3 1,5 1,3 0,6 0,2 -0,2 0,5 0,2
Kvartalsförändring 0,6 . -0,4 0,0 0,0 0,2 . 0,0
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 1,7 1,4 1,5 1,3 1,1 1,2 1,3 2,0
Kvartalsförändring 0,2 . 0,4 0,3 0,3 0,2 . 1,2
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 0,8 1,0 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7
Kvartalsförändring 0,2 . 0,0 0,2 0,0 0,2 . 0,3
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 0,9 1,2 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,7
Kvartalsförändring 0,1 . 0,0 0,2 0,1 0,3 . 0,1
P Utbildning Årsförändring 1,6 1,7 0,5 0,2 -0,1 0,0 0,2 0,2
Kvartalsförändring 0,1 . -0,2 0,0 0,0 0,2 . 0,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 0,2 0,6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,4
Kvartalsförändring 0,0 . 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring -0,5 0,3 -0,4 -0,1 0,2 0,2 0,0 0,8
Kvartalsförändring 0,1 . 0,0 0,0 0,0 0,1 . 0,6
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 0,4 0,8 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6
Kvartalsförändring 0,1 . 0,0 0,0 0,0 0,2 . 0,4
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2018, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.05.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2015=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2018/01/ati_2018_01_2018-05-30_tau_010_sv.html