Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.5.2019

Palkansaajien ansiot nousivat 2,5 prosenttia

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palkansaajien nimellisansiot nousivat keskimäärin 2,5 prosenttia vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Reaaliansiot nousivat keskimäärin 1,3 prosenttia edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, koska ansiotason nousu oli nopeampaa kuin kuluttajahintojen nousu.

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2019/1, vuosimuutosprosentti

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2019/1, vuosimuutosprosentti

Tammikuussa maksettu kertaerä näkyy kuntasektorin ja valtion ansiokehityksessä

Palkansaajien nimellisansiot kohosivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2018 tammi–maaliskuusta vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon yksityisellä sektorilla 2,2 prosenttia, valtiolla 2,6 prosenttia ja kuntasektorilla 3,6 prosenttia.

Kuviossa tarkastellaan ansiotasoindeksin kehitystä vuosina 2010–2019. Tarkasteluun on valittu yksityinen sektori, valtio ja kuntasektori, ja se päättyy uusimpaan julkaistuun neljännekseen eli vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen. Ansiokehitys kääntyy nousuun sekä kuntasektorilla että valtiolla vuoden 2019 alussa. Tähän vaikuttaa tammikuussa julkisella sektorilla maksettu erillinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä, joka oli suuruudeltaan 9,2 %:a kertaerään oikeutetun palkansaajan kuukausipalkasta. Kuntasektorin vuoden 2019 ansiokehitykseen vaikuttavat lisäksi paikalliset järjestelyerät, jotka kuntasektorilla maksettiin myös tammikuussa.

Ansiotasoindeksin 2010=100 kehitys työnantajasektorin mukaan

Ansiotasoindeksin 2010=100 kehitys työnantajasektorin mukaan
Ansiokehitys laskee vuoden 2017 alussa kuntasektorilla ja valtiolla. Laskun selittää kilpailukykysopimuksessa sovittu julkisen sektorin lomarahojen leikkaus. Edellinen kertaerä, ennen vuoden 2019 kertaerää, maksettiin julkisella sektorilla vuonna 2012 ja se näkyy ansiokehityksen nousuna vuoden 2012 alussa sekä kuntasektorilla että valtiolla.

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat tammi–maaliskuussa 2,3 prosenttia

Säännöllisen ansion indeksi kuvaa ansiotasoindeksiä paremmin pysyvää ansiomuutosta, sillä siinä ei huomioida tulospalkkioita eikä työehtosopimuksiin perustuvia kertaeriä. Säännölliset ansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2019 tammi–maaliskuussa 2,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yksityisellä sektorilla kasvua oli 2,2 prosenttia, valtiolla 1,8 prosenttia ja kuntasektorilla 2,8 prosenttia.

Ansiotasoindeksi ja säännöllisen ansion indeksi ovat lopullisia vuoteen 2017 saakka

Ansiotasoindeksit ja säännöllisen ansion indeksit ovat lopullisia vuoteen 2017 asti, sillä ne perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen. Vuoden 2018 indeksit ovat vielä ennakollisia ja ne perustuvat arvioihin sopimusvaikutuksista ja palkkaliukumista. Lisäksi työvoimakustannusindeksin tulospalkkiotietoja käytetään tulospalkkioiden arvioimiseen ansiotasoindeksin ennakollisten indeksien laskennassa.


Lähde: Ansiotasoindeksi 2019, 1. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (511,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 29.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 1. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2019/01/ati_2019_01_2019-05-29_tie_001_fi.html