Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.10.2019

Palkansaajien ansiotasoindeksi nousi heinä-syyskuussa 2,4 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2019 heinä–syyskuussa 2,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot nousivat 1,4 prosenttia edellisen vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna, koska ansiotason nousu oli nopeampaa kuin kuluttajahintojen nousu.

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2019/3, vuosimuutosprosentti

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2019/3, vuosimuutosprosentti

Palkansaajien nimellisansiot kohosivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2018 heinä–syyskuusta vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon yksityisellä sektorilla 2,1 prosenttia, valtiolla 3,2 prosenttia ja kuntasektorilla 3,4 prosenttia.

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat heinä–syyskuussa 2,2 prosenttia

Säännöllisen ansion indeksi kuvaa ansiotasoindeksiä paremmin pysyvää ansiomuutosta, sillä se ei huomioi tulospalkkioita eikä työehtosopimuksiin perustuvia kertaeriä. Säännölliset ansiot nousivat vuoden 2019 heinä–syyskuussa 2,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yksityisellä sektorilla kasvua oli 2,1 prosenttia, valtiolla 2,4 prosenttia ja kuntasektorilla 2,6 prosenttia.

Julkisella sektorilla sopimuskorotukset ajoittuivat vuoden ensimmäiselle puoliskolle

Kuviossa tarkastellaan sopimuspalkkaindeksin 2010=100 kehitystä vuosina 2010–2019. Tarkasteluun on valittu työnantajasektorit yhteensä, yksityinen sektori ja valtiosektori. Valtiolla sopimuspalkkaindeksin kehitys on viime vuosina noudattanut pitkälti kuntasektorin sopimuspalkkaindeksin kehitystä. Valtion sopimuspalkkaindeksi laski vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, koska kilpailukykysopimuksessa sovittu julkisen sektorin lomarahaleikkaus näkyy myös sopimuspalkkaindeksin kehityksessä. Vuonna 2017 sopimuspalkkaindeksi pysyi ennallaan ja kääntyi nousuun vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Nousu jatkui vuoden 2019 alussa, jolloin valtiolla maksettiin erillinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä, joka oli suuruudeltaan 9,2 prosenttia kertaerään oikeutetun palkansaajan kuukausipalkasta. Lisäksi valtion palkkoja korotettiin yleiskorotuksella ja virastokohtaisella erällä huhtikuussa 2019.

Sopimuspalkkaindeksin 2010=100 kehitys työnantajasektorin mukaan

Sopimuspalkkaindeksin 2010=100 kehitys työnantajasektorin mukaan
Yksityisen sektorin sopimuspalkkaindeksi pysyi ennallaan vuonna 2017, jolloin sopimuskorotuksia ei käytännössä ollut. Indeksi kääntyi nousuun vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä ja jatkoi nousua vuonna 2019. Yksityisellä sektorilla palkankorotusten ajankohdat vaihtelevat sopimusaloittain ja siksi sopimuspalkkaindeksin nousu on tasaisempaa vuoden aikana. Nousu on kuitenkin viime vuosina usein painottunut alkuvuoteen myös yksityisellä sektorilla.

Ansiotasoindeksi ja säännöllisen ansion indeksi ovat lopullisia vuoteen 2018 saakka

Ansiotasoindeksit ja säännöllisen ansion indeksit ovat lopullisia vuoteen 2018 asti. Ne perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen. Vuoden 2019 indeksit ovat ennakollisia ja ne perustuvat sopimusvaikutusten ja liukumien arvioihin. Lisäksi työvoimakustannusindeksin tulospalkkiotietoja käytetään tulospalkkioiden arvioimiseen ansiotasoindeksin ennakollisten indeksien laskennassa.


Lähde: Ansiotasoindeksi 2019, 3. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (507,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2019/03/ati_2019_03_2019-10-15_tie_001_fi.html