Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.5.2020

Palkansaajien säännöllisen työajan ansiot nousivat tammi-maaliskuussa 1,8 prosenttia

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden nousua kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2020 tammi–maaliskuussa 1,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot nousivat 1,0 prosenttia edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, koska ansiotason nousu oli nopeampaa kuin kuluttajahintojen nousu.

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2020/1, vuosimuutosprosentti

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2020/1, vuosimuutosprosentti

Kokoaikaisten palkansaajien nimellisansiot kohosivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2019 tammi–maaliskuusta vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon yksityisellä sektorilla 1,6 prosenttia, valtiolla 3,0 prosenttia ja kuntasektorilla 2,3 prosenttia.

Säännöllisen ansion indeksi nousi tammi–maaliskuussa 1,6 prosenttia

Säännöllisen ansion indeksi kuvaa ansiotasoindeksiä paremmin pysyvää ansiomuutosta, sillä se ei huomioi tulospalkkioita eikä työehtosopimuksiin perustuvia kertaeriä. Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen ansion indeksi nousi vuoden 2020 tammi–maaliskuussa 1,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yksityisellä sektorilla kasvua oli 1,6 prosenttia, valtiolla 2,3 prosenttia ja kuntasektorilla 1,5 prosenttia.

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset näkyvät ansiokehityksessä

Kilpailukykysopimuksessa sovittiin, että julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 prosentilla vuosina 2017–2019. Lomarahaleikkaus päättyi kesän 2019 jälkeen. Lomarahaleikkaus ja sen päättyminen näkyvät kuntasektorin ja valtion ansiotasoindeksin kehityksessä vuosina 2017 ja 2020.

Ansiotasoindeksin ja säännöllisen ansion indeksin 2015=100 kehitys

Ansiotasoindeksin ja säännöllisen ansion indeksin 2015=100 kehitys
Kuviossa tarkastellaan ansiotasoindeksin (ATI) ja säännöllisen ansion indeksin (SANI) kehitystä valtiolla vuosina 2015–2020. Tarkastelu päättyy uusimpaan julkaistuun neljännekseen eli vuoden 2020 ensimmäiseen neljännekseen. Lomarahaleikkaus näkyy ansiotasoindeksissä, joka laski vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä ja ansiokehitys oli negatiivista vuonna 2017. Vastaavasti lomarahaleikkauksen päättyminen kesän 2019 jälkeen kääntää valtion ansiotasoindeksin nousuun vuoden 2020 alussa.

Säännöllisen ansion indeksissä lomarahaleikkauksesta johtuvaa kehitystä ei esiinny, sillä se ei huomioi tulospalkkioita eikä työehtosopimuksiin perustuvia kertaeriä. Lomarahaleikkaukset katsotaan tes/ves-sopimusten mukaisiksi kertaeriksi, jotka huomioidaan ansiotasoindeksissä mutta ei säännöllisen ansion indeksissä.

Vuoden 2020 tiedot perustuvat sopimusvaikutusten ja liukumien arvioihin

Ansiotasoindeksit ja säännöllisen ansion indeksit ovat lopullisia vuoteen 2018 asti, sillä ne perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen. Vuoden 2019 indeksit ovat vielä ennakollisia, ja ne perustuvat toteutuneen ansiokehityksen lisäksi arvioihin sopimusvaikutuksista ja palkkaliukumista. Vuoden 2020 indeksit perustuvat sopimusvaikutusten ja palkkaliukumien arvioihin.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vaikutuksia on toistaiseksi ainoastaan arvioitu ansiotasoindeksissä eräiden toimialojen vuoden 2020 palkkaliukumatiedoissa. Lomautukset tai irtisanomiset eivät suoraan vaikuta ansiotasoindeksiin, sillä tilasto kuvaa kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä. Sen sijaan jos esimerkiksi tulospalkkioita maksetaan aiempaa vähemmän, heijastuu se ansiotasoindeksin kehityksessä. Tieto&Trendit blogi Palkkatulot pienenivät huhtikuussa 2020 – tulorekisteri tositoimissa taustoittaa tarkemmin, miten kansallisesta tulorekisteristä saatavilla olevissa palkkaluvuissa heijastuu koronaviruksen aiheuttama poikkeustila.

Työehtosopimuksissa sovitut korotukset näkyvät sopimuspalkkaindeksissä

Sopimuspalkkaindeksi sisältää tiedot työehtosopimuksiin perustuvista yleiskorotuksista, paikallisista järjestelyeristä, virastokohtaisista eristä ja kertaeristä. Kuviossa tarkastellaan sopimuspalkkaindeksin 2010=100 kehitystä vuosina 2010–2020. Tarkasteluun on valittu työnantajasektorit yhteensä, yksityinen sektori ja kuntasektori.

Sopimuspalkkaindeksin 2010=100 kehitys työnantajasektorin mukaan

Sopimuspalkkaindeksin 2010=100 kehitys työnantajasektorin mukaan
Kuntasektorin vuoden 2020 sopimuskorotuksista ei vielä ollut tarkkaa tietoa ansiotasoindeksin ensimmäisen vuosineljänneksen tuotannon aikana. Kuntasektorin sopimuspalkkaindeksi kuitenkin nousee vuoden 2020 alussa, koska julkisen sektorin lomarahaleikkaus päättyi ja se näkyy myös sopimuspalkkaindeksin kehityksessä. Vastaavasti kuntasektorin sopimuspalkkaindeksi laski vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, kun lomarahaleikkaus astui voimaan.

Vuonna 2017 kuntasektorin sopimuspalkkaindeksi pysyi ennallaan ja kääntyi nousuun vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Nousu jatkui vuoden 2019 alussa, jolloin kuntasektorilla maksettiin erillinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä, joka oli suuruudeltaan 9,2 prosenttia kertaerään oikeutetun palkansaajan kuukausipalkasta. Lisäksi kuntasektorin palkkoja korotettiin paikallisilla järjestelyerillä tammikuussa 2019 ja yleiskorotuksella huhtikuussa 2019.

Valtiolla sopimuspalkkaindeksin kehitys on viime vuosina noudattanut pitkälti kuntasektorin sopimuspalkkaindeksiä. Valtiolla saavutettiin neuvottelutulos maaliskuun lopussa, ja valtion palkkoja korotetaan yleiskorotuksella elokuussa eli vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Yksityisellä sektorilla palkankorotusten ajankohdat vaihtelevat sopimusaloittain ja siksi sopimuspalkkaindeksin nousu on tasaisempaa vuoden aikana. Nousu on kuitenkin viime vuosina usein painottunut alkuvuoteen myös yksityisellä sektorilla.


Lähde: Ansiotasoindeksi 2020, 1. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (521,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 28.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 1. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2020/01/ati_2020_01_2020-05-28_tie_001_fi.html