Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.10.2020

Palkansaajien säännöllisen työajan ansiot nousivat heinä-syyskuussa 1,8 prosenttia

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden nousua kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2020 heinä-syyskuussa 1,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot nousivat 1,5 prosenttia edellisen vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna, koska ansiotason nousu oli nopeampaa kuin kuluttajahintojen nousu.

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2020/3, vuosimuutosprosentti

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2020/3, vuosimuutosprosentti

Kuntasektorilla ja valtiolla palkkoja korotettiin yleiskorotuksella elokuussa 2020

Kokoaikaisten palkansaajien nimellisansiot kohosivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2019 heinä-syyskuusta vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon yksityisellä sektorilla 1,8 prosenttia, valtiolla 1,8 prosenttia ja kuntasektorilla 1,9 prosenttia.

Kuviossa tarkastellaan ansiotasoindeksin kehitystä vuosina 2015–2020. Tarkasteluun on valittu yksityinen sektori, valtio ja kuntasektori, ja se päättyy uusimpaan julkaistuun neljännekseen eli vuoden 2020 kolmanteen neljännekseen.

Ansiotasoindeksin 2015=100 kehitys työnantajasektorin mukaan

Ansiotasoindeksin 2015=100 kehitys työnantajasektorin mukaan

Ansiokehitys kääntyy nousuun vuoden 2020 alussa sekä kuntasektorilla että valtiolla. Kilpailukykysopimuksessa sovittiin, että julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 prosentilla vuosina 2017–2019. Lomarahaleikkaus päättyi kesän 2019 jälkeen ja tämä kääntää kuntasektorin ja valtion ansiotasoindeksin nousuun vuoden 2020 alussa. Kuntasektorin ja valtion ansiotasoindeksi kääntyy uudelleen nousuun vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä, koska palkkoja korotettiin yleiskorotuksella elokuussa 2020 sekä kunnissa että valtiolla.

Säännöllisen ansion indeksi nousi heinä-syyskuussa 1,6 prosenttia

Säännöllisen ansion indeksi kuvaa ansiotasoindeksiä paremmin pysyvää ansiomuutosta, sillä se ei huomioi tulospalkkioita eikä työehtosopimuksiin perustuvia kertaeriä. Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen ansion indeksi nousi vuoden 2020 heinä-syyskuussa 1,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yksityisellä sektorilla kasvua oli 1,8 prosenttia, valtiolla 1,1 prosenttia ja kuntasektorilla 1,1 prosenttia.

Vuoden 2020 tiedot perustuvat sopimusvaikutusten ja liukumien arvioihin

Ansiotasoindeksit ja säännöllisen ansion indeksit ovat lopullisia vuoteen 2019 asti. Ne perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen. Vuoden 2020 indeksit ovat ennakollisia ja ne perustuvat sopimusvaikutusten ja liukumien arvioihin. Lisäksi työvoimakustannusindeksin tulospalkkiotietoja käytetään tulospalkkioiden arvioimiseen ansiotasoindeksin ennakollisten indeksien laskennassa.


Lähde: Ansiotasoindeksi 2020, 3. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (503,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2020/03/ati_2020_03_2020-10-15_tie_001_fi.html