Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 15.10.2020

Löntagarnas förtjänster för ordinarie arbetstid steg under juli-september med 1,8 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg förtjänstnivåindexet, som beskriver ökningen av heltidsanställda löntagares nominella löner för ordinarie arbetstid, med 1,8 procent under juli-september 2020 jämfört med motsvarande period året innan. Reallönerna steg med 1,5 procent jämfört med tredje kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2020/3, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2020/3, årsförändringar i procent

Heltidsanställda löntagarnas nominella löner steg enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter från juli-september 2019 till motsvarande period år 2020 med 1,8 procent inom den privata sektorn, med 1,8 procent inom staten och med 1,9 procent inom kommunsektorn.


Källa: Förtjänstnivåindex 2020, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (431,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2020/03/ati_2020_03_2020-10-15_tie_001_sv.html