Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2019/1 2019/2 2019/3 2019/4 2019 2020/1* 2020/2* 2020/3*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 116,0 117,2 117,6 117,4 117,0 118,5 119,0 119,8
Timavlönade 112,6 113,3 113,4 113,4 113,2 114,6 115,4 115,6
Månadsavlönade 117,9 119,2 119,7 119,6 119,1 120,6 121,0 122,0
C Tillverkning 114,2 114,6 114,6 115,0 114,6 115,3 116,5 116,8
Timavlönade 113,8 114,1 114,2 114,8 114,2 114,6 115,7 116,0
Månadsavlönade 114,7 115,1 115,1 115,4 115,1 115,9 117,1 117,4
10-11 Livsmedelsindustri 113,3 114,3 114,3 114,4 114,1 115,4 116,3 116,6
Timavlönade 113,9 114,2 114,0 113,8 114,0 115,0 115,5 115,7
Månadsavlönade 113,2 114,6 114,7 115,0 114,4 115,9 116,9 117,4
13-15 Textilvaru och kläder 123,4 125,1 125,4 125,6 124,9 125,4 126,3 127,2
Timavlönade 119,6 120,4 120,6 120,8 120,3 120,6 121,9 122,3
Månadsavlönade 128,3 130,5 130,9 131,1 130,2 130,8 131,6 132,8
16 Tillverkning av trä 118,9 119,7 119,8 119,8 119,6 119,6 120,9 121,4
Timavlönade 117,4 118,0 117,9 117,9 117,8 117,7 119,3 119,5
Månadsavlönade 122,1 123,2 123,7 123,9 123,2 123,6 124,3 125,5
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 118,5 118,9 118,8 119,0 118,8 118,4 120,1 120,3
Timavlönade 117,6 117,8 117,9 118,0 117,8 117,5 119,1 119,2
Månadsavlönade 120,3 121,0 120,8 121,0 120,8 120,4 122,1 122,3
19-22 Kemisk industri 115,8 116,6 116,8 117,0 116,6 117,4 119,0 119,3
Timavlönade 111,5 112,2 112,3 112,4 112,1 112,5 114,1 114,3
Månadsavlönade 119,2 120,1 120,3 120,6 120,0 121,0 122,8 123,0
23 Mineralprodukter 118,2 118,8 119,7 120,1 119,2 120,7 121,3 122,0
Timavlönade 112,3 113,1 114,2 114,3 113,5 114,4 114,9 115,6
Månadsavlönade 122,2 122,7 123,2 123,9 123,0 125,2 125,8 126,6
24-30 Metallindustri 112,7 112,6 112,6 113,2 112,8 113,4 114,5 114,7
Timavlönade 112,9 112,9 112,9 114,3 113,3 113,6 114,7 114,8
Månadsavlönade 112,6 112,6 112,5 112,8 112,6 113,3 114,5 114,7
24 Metallframställning, timavlönade 115,3 115,4 115,6 117,2 115,9 116,4 117,5 117,6
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 114,5 114,4 114,3 115,7 114,7 115,0 116,1 116,2
26-27 Elektronik timavl. 116,7 115,7 114,7 115,3 115,6 114,5 115,7 115,8
28-30 Maskiner timavl. 109,5 109,7 109,9 111,5 110,2 110,8 111,9 112,0
31 Tillv. av möbler 115,7 117,7 117,8 118,0 117,3 118,2 118,9 120,2
Timavlönade 114,1 116,0 116,1 116,2 115,6 116,2 116,9 118,1
Månadsavlönade 118,8 120,9 121,1 121,3 120,5 121,6 122,4 123,7
D Energiproduktion 115,3 117,4 117,8 118,0 117,1 118,2 119,3 120,1
Timavlönade 114,2 115,6 116,3 116,4 115,6 116,6 116,8 117,5
Månadsavlönade 115,4 117,6 117,9 118,2 117,3 118,4 119,6 120,4
E Vattenförsörjning 112,8 113,8 114,1 114,4 113,8 115,6 115,9 116,4
Timavlönade 110,4 111,5 112,0 112,7 111,6 113,7 114,2 114,4
Månadsavlönade 115,2 116,3 116,4 116,5 116,1 117,8 118,0 118,6
F Byggverksamhet 114,7 115,3 116,0 116,6 115,7 116,9 117,0 117,7
Timavlönade 111,5 111,6 112,4 113,0 112,1 113,1 112,8 113,5
Månadsavlönade 120,2 121,4 121,9 122,5 121,5 123,1 123,4 124,3
G Handel 117,8 119,6 119,7 120,0 119,3 119,9 122,2 122,4
Timavlönade 115,8 116,8 117,1 117,6 116,9 117,7 118,5 119,5
Månadsavlönade 117,9 119,8 119,9 120,1 119,4 120,1 122,4 122,6
45 Motorfordonshandel 115,1 115,9 116,5 117,0 116,1 117,3 118,5 118,9
Timavlönade 117,1 118,1 118,5 119,0 118,1 119,0 119,7 120,9
Månadsavlönade 114,5 115,3 115,9 116,5 115,5 116,9 118,2 118,3
46-47 Handel 118,3 120,3 120,3 120,5 119,8 120,4 122,9 123,0
H Transport och magas. 117,0 118,4 118,5 118,8 118,2 119,3 120,4 120,5
Timavlönade 115,6 116,3 116,1 116,4 116,1 117,4 118,2 118,0
Månadsavlönade 118,0 119,8 120,1 120,4 119,6 120,6 121,9 122,2
49-51 Transport 118,2 119,6 119,6 120,0 119,3 120,5 121,5 121,8
Timavlönade 117,3 118,0 118,2 118,6 118,0 119,6 120,1 120,2
Månadsavlönade 119,2 121,1 121,1 121,4 120,7 121,5 123,0 123,5
52 Stödtj. till transport 113,9 115,3 115,1 115,4 114,9 115,8 117,0 116,8
Timavlönade 112,0 114,2 112,2 112,2 112,7 113,9 116,1 114,1
Månadsavlönade 114,3 115,5 115,7 116,0 115,4 116,2 117,2 117,4
I Hotell och restaurang 114,2 115,4 115,8 115,9 115,3 116,1 116,1 116,2
J Information och kommunikation 118,7 119,3 119,5 119,7 119,3 120,2 121,3 121,6
61 Telekommunikation 118,1 118,5 118,9 119,2 118,7 119,5 120,0 120,1
Timavlönade 112,6 114,3 115,4 115,9 114,6 115,9 116,0 116,1
Månadsavlönade 118,5 118,8 119,1 119,4 119,0 119,7 120,3 120,4
62-63 IT- och informationstjänster 119,4 119,7 119,9 120,1 119,8 120,7 121,9 122,1
K Finans och försäkring 118,2 118,6 118,6 118,8 118,5 119,4 120,7 121,3
64,66 Finansförmedling 119,7 120,0 119,9 120,1 119,9 120,8 122,0 122,7
65 Försäkring 112,4 112,9 113,3 113,6 113,0 114,0 115,4 115,7
L Fastighetsverksamhet 114,3 116,7 117,4 117,7 116,5 118,5 119,5 120,3
M Juridik, ekonomi och vetenskap 119,3 120,0 120,3 120,6 120,0 121,2 122,2 122,8
69-70 Juridik och ekonomi 122,8 123,2 123,6 124,2 123,4 124,8 126,2 126,4
71-72 Teknisk service 117,0 117,6 117,8 117,9 117,6 118,6 119,5 120,1
N Företagstjänster 116,6 118,2 118,3 118,5 117,9 118,9 119,9 120,8
Timavlönade 118,1 119,3 119,3 119,4 119,0 119,8 121,2 121,5
Månadsavlönade 116,0 117,9 117,9 118,2 117,5 118,6 119,5 120,5
O Offentlig förvaltning 116,9 118,8 119,1 119,2 118,5 120,2 120,4 121,4
841 Offentlig förvaltning 116,8 118,7 118,9 119,1 118,4 120,0 120,2 121,2
842 Offentliga tjänster 118,0 120,3 120,5 120,6 119,9 121,6 121,8 122,8
P Utbildning 113,7 114,9 115,1 115,2 114,7 115,8 115,9 116,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 114,4 115,9 116,2 116,4 115,7 117,2 117,3 118,1
86 Hälso- och sjukvård 115,9 117,4 117,6 117,8 117,2 118,7 118,8 119,7
87-88 Sociala tjänster 112,5 113,9 114,4 114,6 113,9 115,2 115,3 116,2
R Kultur, nöje och fritid 116,1 117,0 116,9 117,0 116,7 117,4 118,0 118,7
S Annan serviceverks. 111,6 112,8 113,0 113,2 112,7 113,6 114,0 115,0
9491 Religiösa samfund 109,3 110,9 111,0 111,2 110,6 111,8 111,9 113,0
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2020, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2020/03/ati_2020_03_2020-10-15_tau_008_sv.html