Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2019/1 2019/2 2019/3 2019/4 2019 2020/1* 2020/2* 2020/3*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 104,3 105,4 105,7 105,6 105,3 106,5 106,9 107,6
Timavlönade 101,7 102,3 102,4 102,4 102,2 103,5 104,2 104,4
Månadsavlönade 105,2 106,4 106,8 106,7 106,3 107,5 107,9 108,7
C Tillverkning 104,0 104,3 104,4 104,7 104,4 105,0 106,1 106,3
Timavlönade 103,8 104,1 104,1 104,7 104,2 104,5 105,6 105,8
Månadsavlönade 104,1 104,5 104,5 104,8 104,5 105,2 106,3 106,6
10-11 Livsmedelsindustri 103,5 104,5 104,5 104,6 104,3 105,0 105,7 106,1
Timavlönade 104,6 105,0 104,8 104,6 104,7 105,4 105,9 106,0
Månadsavlönade 102,9 104,3 104,4 104,6 104,0 104,7 105,7 106,1
13-15 Textilvaru och kläder 109,1 110,6 110,9 111,1 110,4 111,1 111,9 112,7
Timavlönade 108,9 109,6 109,7 109,9 109,5 109,9 111,1 111,4
Månadsavlönade 109,4 111,3 111,6 111,8 111,0 111,8 112,4 113,4
16 Tillverkning av trä 104,7 105,4 105,5 105,6 105,3 105,6 106,7 107,2
Timavlönade 104,4 104,9 104,8 104,8 104,7 104,8 106,3 106,4
Månadsavlönade 105,3 106,3 106,8 106,9 106,3 106,9 107,5 108,6
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 104,7 105,1 105,0 105,2 105,0 105,2 106,7 106,8
Timavlönade 104,9 105,1 105,2 105,3 105,1 105,3 106,7 106,8
Månadsavlönade 104,4 105,1 104,9 105,1 104,9 105,2 106,6 106,9
19-22 Kemisk industri 105,3 106,1 106,2 106,4 106,0 106,4 108,0 108,2
Timavlönade 103,9 104,5 104,6 104,7 104,4 104,7 106,2 106,4
Månadsavlönade 106,1 106,8 107,1 107,3 106,8 107,3 108,9 109,1
23 Mineralprodukter 102,7 103,2 104,0 104,3 103,5 104,6 105,1 105,8
Timavlönade 102,5 103,2 104,2 104,3 103,6 104,3 104,8 105,4
Månadsavlönade 102,8 103,2 103,6 104,2 103,5 105,0 105,5 106,2
24-30 Metallindustri 103,8 103,7 103,7 104,2 103,9 104,5 105,6 105,8
Timavlönade 103,3 103,3 103,2 104,5 103,6 103,9 104,9 105,1
Månadsavlönade 104,0 104,0 103,9 104,1 104,0 104,8 105,9 106,1
24 Metallframställning, timavlönade 104,6 104,8 104,9 106,4 105,2 105,8 106,8 106,9
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 105,3 105,2 105,1 106,4 105,5 105,8 106,9 107,0
26-27 Elektronik timavl. 103,1 102,2 101,3 101,8 102,1 101,2 102,2 102,3
28-30 Maskiner timavl. 101,7 101,8 102,0 103,5 102,3 102,9 103,9 104,0
31 Tillv. av möbler 103,0 104,7 104,8 105,0 104,4 105,0 105,7 106,8
Timavlönade 103,7 105,4 105,5 105,6 105,1 105,6 106,3 107,4
Månadsavlönade 102,0 103,8 103,9 104,1 103,5 104,1 104,8 105,9
D Energiproduktion 104,7 106,6 106,9 107,1 106,3 107,1 108,1 108,8
Timavlönade 103,4 104,6 105,3 105,4 104,7 105,4 105,6 106,3
Månadsavlönade 104,9 106,9 107,2 107,4 106,6 107,4 108,5 109,2
E Vattenförsörjning 103,2 104,2 104,4 104,8 104,2 105,5 105,8 106,2
Timavlönade 102,6 103,5 104,0 104,6 103,7 105,5 106,0 106,1
Månadsavlönade 103,7 104,7 104,7 104,9 104,5 105,6 105,8 106,3
F Byggverksamhet 104,7 105,3 105,9 106,4 105,6 106,8 106,8 107,5
Timavlönade 104,0 104,1 104,9 105,4 104,6 105,5 105,2 105,8
Månadsavlönade 105,4 106,4 106,8 107,4 106,5 108,1 108,4 109,1
G Handel 104,0 105,6 105,7 105,9 105,3 106,0 108,0 108,1
Timavlönade 105,9 106,8 107,1 107,6 106,9 107,7 108,3 109,3
Månadsavlönade 103,9 105,5 105,6 105,8 105,2 105,9 108,0 108,1
45 Motorfordonshandel 104,3 105,1 105,6 106,0 105,2 106,4 107,4 107,8
Timavlönade 106,2 107,1 107,5 107,9 107,2 107,9 108,6 109,6
Månadsavlönade 103,7 104,5 105,0 105,5 104,7 105,9 107,1 107,2
46-47 Handel 103,9 105,7 105,7 105,9 105,3 105,9 108,1 108,2
H Transport och magas. 104,7 106,0 106,1 106,3 105,8 106,7 107,7 107,8
Timavlönade 104,0 104,7 104,5 104,7 104,5 105,6 106,3 106,2
Månadsavlönade 105,1 106,7 107,0 107,2 106,5 107,3 108,5 108,7
49-51 Transport 104,0 105,2 105,2 105,5 105,0 105,9 106,8 107,0
Timavlönade 103,9 104,5 104,7 105,0 104,5 105,9 106,4 106,4
Månadsavlönade 104,1 105,7 105,8 106,0 105,4 106,0 107,2 107,7
52 Stödtj. till transport 105,7 107,0 106,8 107,0 106,6 107,4 108,5 108,3
Timavlönade 103,8 105,8 104,0 104,0 104,4 105,6 107,6 105,7
Månadsavlönade 106,0 107,2 107,4 107,6 107,0 107,7 108,7 108,8
I Hotell och restaurang 104,5 105,6 106,1 106,2 105,6 106,2 106,2 106,3
J Information och kommunikation 106,4 106,9 107,1 107,3 106,9 107,6 108,6 108,9
61 Telekommunikation 105,4 105,8 106,1 106,4 105,9 106,5 107,0 107,1
Timavlönade 102,6 104,2 105,2 105,6 104,4 105,6 105,7 105,8
Månadsavlönade 105,7 106,0 106,3 106,5 106,1 106,7 107,2 107,3
62-63 IT- och informationstjänster 106,6 106,9 107,1 107,2 107,0 107,7 108,8 108,9
K Finans och försäkring 106,5 106,8 106,8 107,0 106,8 107,2 108,3 108,9
64,66 Finansförmedling 107,5 107,7 107,6 107,8 107,7 108,1 109,1 109,8
65 Försäkring 102,3 102,7 103,1 103,4 102,9 103,4 104,7 104,9
L Fastighetsverksamhet 107,1 109,4 110,1 110,3 109,3 110,3 111,3 112,1
M Juridik, ekonomi och vetenskap 105,4 106,0 106,3 106,6 106,1 107,1 107,9 108,4
69-70 Juridik och ekonomi 107,4 107,7 108,0 108,6 107,9 109,2 110,4 110,6
71-72 Teknisk service 105,1 105,7 105,8 106,0 105,7 106,5 107,3 107,8
N Företagstjänster 102,7 104,2 104,3 104,5 103,9 104,7 105,7 106,4
Timavlönade 105,5 106,5 106,5 106,5 106,3 106,9 108,2 108,4
Månadsavlönade 101,9 103,5 103,6 103,8 103,2 104,1 104,9 105,7
O Offentlig förvaltning 104,3 106,1 106,3 106,5 105,8 106,6 106,8 107,6
841 Offentlig förvaltning 105,4 107,1 107,3 107,4 106,8 107,5 107,6 108,5
842 Offentliga tjänster 104,3 106,3 106,4 106,5 105,9 106,6 106,7 107,6
P Utbildning 104,1 105,2 105,5 105,5 105,1 105,5 105,7 106,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 103,6 105,0 105,3 105,5 104,8 105,5 105,6 106,4
86 Hälso- och sjukvård 103,6 105,0 105,2 105,4 104,8 105,4 105,5 106,3
87-88 Sociala tjänster 103,6 104,9 105,3 105,5 104,8 105,5 105,6 106,4
R Kultur, nöje och fritid 103,1 103,9 103,8 103,9 103,7 104,1 104,6 105,2
S Annan serviceverks. 101,3 102,4 102,5 102,7 102,2 102,9 103,2 104,1
9491 Religiösa samfund 101,7 103,2 103,3 103,5 102,9 103,6 103,7 104,7
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2020, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2020/03/ati_2020_03_2020-10-15_tau_006_sv.html