Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2021, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2015=100, procentuella förändringar

  2019/1 2019/2 2019/3 2019/4 2019 2020/1* 2020/2* 2020/3*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 2,2 2,2 2,1 2,1 2,2 1,6 1,3 1,6
Kvartalsförändring 0,7 1,0 0,2 0,2 . 0,2 0,7 0,5
Män Årsförändring 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,5 1,4 1,7
Kvartalsförändring 0,6 0,8 0,2 0,3 . 0,2 0,8 0,4
Kvinnor Årsförändring 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 1,7 1,1 1,5
Kvartalsförändring 0,7 1,2 0,2 0,2 . 0,1 0,6 0,6
Timavlönade Årsförändring 1,9 1,8 1,7 1,6 1,8 1,2 1,4 1,5
Kvartalsförändring 0,5 0,4 0,2 0,4 . 0,1 0,6 0,3
Månadsavlönade Årsförändring 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 1,7 1,3 1,6
Kvartalsförändring 0,7 1,1 0,2 0,2 . 0,2 0,7 0,5
Staten Årsförändring 1,8 2,5 2,2 2,2 2,2 2,3 0,4 1,1
Kvartalsförändring 0,0 2,0 0,1 0,0 . 0,1 0,1 0,8
Kommuner Årsförändring 2,9 3,1 2,7 2,8 2,9 1,5 0,4 1,1
Kvartalsförändring 1,3 1,2 0,2 0,2 . 0,0 0,1 0,9
Den privata sektorn Årsförändring 2,1 2,0 1,9 1,9 2,0 1,6 1,6 1,8
Kvartalsförändring 0,6 0,8 0,2 0,3 . 0,2 0,9 0,3
Övriga Årsförändring 1,7 1,9 2,1 2,2 2,0 1,7 1,4 1,7
Kvartalsförändring 0,7 1,0 0,3 0,2 . 0,3 0,7 0,6
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 2,1 2,3 2,5 2,5 2,4 2,1 1,5 1,8
Kvartalsförändring 1,2 1,0 0,3 -0,1 . 0,8 0,4 0,7
C Tillverkning Årsförändring 1,8 1,7 1,6 1,6 1,7 0,9 1,6 1,9
Kvartalsförändring 0,9 0,3 0,0 0,3 . 0,2 1,0 0,3
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 2,7 2,6 2,5 2,5 2,6 2,3 1,5 1,8
Kvartalsförändring 0,2 1,8 0,3 0,2 . 0,0 1,0 0,6
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 1,7 1,8 2,0 2,3 1,9 2,2 1,5 1,7
Kvartalsförändring 0,8 0,9 0,2 0,3 . 0,7 0,3 0,4
F Byggverksamhet Årsförändring 2,6 2,4 1,9 1,9 2,2 2,0 1,5 1,6
Kvartalsförändring 0,3 0,5 0,6 0,5 . 0,4 0,0 0,7
G Handel Årsförändring 2,1 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 2,3 2,3
Kvartalsförändring 0,1 1,5 0,1 0,2 . 0,1 1,9 0,1
H Transport och magasinering Årsförändring 2,0 2,2 2,4 2,3 2,2 1,9 1,7 1,6
Kvartalsförändring 0,8 1,2 0,1 0,2 . 0,4 0,9 0,1
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 2,5 1,9 1,4 1,3 1,8 1,5 0,5 0,2
Kvartalsförändring -0,2 1,0 0,4 0,1 . 0,0 0,0 0,1
J Information och kommunikation Årsförändring 2,1 2,3 2,4 2,4 2,3 1,2 1,6 1,7
Kvartalsförändring 1,6 0,5 0,2 0,2 . 0,3 0,9 0,2
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 3,5 2,3 1,9 0,9 2,1 0,6 1,4 2,0
Kvartalsförändring 0,4 0,3 0,0 0,2 . 0,2 1,1 0,5
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 2,4 3,1 3,7 3,8 3,2 3,0 1,7 1,8
Kvartalsförändring 0,8 2,1 0,6 0,2 . 0,0 0,9 0,7
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 1,8 2,2 2,3 2,4 2,2 1,6 1,7 2,0
Kvartalsförändring 1,3 0,7 0,2 0,3 . 0,5 0,8 0,5
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 1,7 1,9 2,0 2,1 1,9 2,0 1,4 2,0
Kvartalsförändring 0,4 1,4 0,1 0,2 . 0,2 0,9 0,7
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 2,3 2,9 2,6 2,6 2,6 2,1 0,7 1,2
Kvartalsförändring 0,6 1,7 0,2 0,1 . 0,1 0,2 0,8
P Utbildning Årsförändring 2,2 2,4 2,2 2,1 2,2 1,3 0,4 0,9
Kvartalsförändring 0,8 1,1 0,2 0,0 . 0,0 0,1 0,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 2,6 2,8 2,6 2,7 2,7 1,8 0,6 1,1
Kvartalsförändring 0,9 1,3 0,3 0,2 . 0,0 0,1 0,7
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 2,0 1,7 1,3 1,2 1,5 1,0 0,6 1,4
Kvartalsförändring 0,4 0,8 -0,1 0,1 . 0,2 0,5 0,6
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,6 0,8 1,5
Kvartalsförändring -0,2 1,1 0,1 0,2 . 0,2 0,3 0,9
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2020, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2015=100, procentuella förändringar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2020/03/ati_2020_03_2020-10-15_tau_010_sv.html