Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2019/1 2019/2 2019/3 2019/4 2019 2020/1* 2020/2* 2020/3*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 104,4 105,5 105,9 105,8 105,4 106,7 107,1 107,8
Timavlönade 101,8 102,4 102,5 102,4 102,3 103,5 104,2 104,5
Månadsavlönade 105,3 106,5 106,9 106,8 106,4 107,7 108,1 108,9
C Tillverkning 102,9 103,2 103,2 103,6 103,2 103,8 104,9 105,1
Timavlönade 103,7 104,0 104,1 104,7 104,1 104,5 105,5 105,7
Månadsavlönade 102,4 102,7 102,7 103,0 102,7 103,4 104,5 104,8
10-11 Livsmedelsindustri 102,9 103,9 103,9 103,9 103,6 104,9 105,6 106,0
Timavlönade 104,8 105,1 104,9 104,7 104,9 105,8 106,3 106,4
Månadsavlönade 102,0 103,3 103,4 103,6 103,0 104,5 105,4 105,8
13-15 Textilvaru och kläder 109,3 110,8 111,0 111,2 110,6 111,0 111,9 112,6
Timavlönade 108,7 109,5 109,6 109,8 109,4 109,6 110,8 111,2
Månadsavlönade 109,7 111,6 111,9 112,1 111,3 111,9 112,5 113,5
16 Tillverkning av trä 103,9 104,6 104,7 104,7 104,5 104,5 105,6 106,1
Timavlönade 103,6 104,1 104,0 104,0 103,9 103,8 105,3 105,4
Månadsavlönade 104,5 105,5 105,9 106,0 105,5 105,8 106,4 107,4
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 104,5 104,9 104,9 105,0 104,8 104,5 105,9 106,1
Timavlönade 104,8 104,9 105,0 105,1 104,9 104,6 106,1 106,2
Månadsavlönade 104,3 104,9 104,8 105,0 104,7 104,4 105,9 106,1
19-22 Kemisk industri 104,6 105,3 105,5 105,6 105,2 105,9 107,5 107,7
Timavlönade 103,4 104,0 104,1 104,2 103,9 104,3 105,7 106,0
Månadsavlönade 105,2 105,9 106,2 106,4 105,9 106,7 108,3 108,5
23 Mineralprodukter 103,1 103,6 104,4 104,7 103,9 105,2 105,8 106,4
Timavlönade 102,8 103,4 104,4 104,5 103,8 104,6 105,1 105,7
Månadsavlönade 103,4 103,8 104,3 104,8 104,1 105,9 106,5 107,1
24-30 Metallindustri 102,0 102,0 101,9 102,5 102,1 102,6 103,7 103,9
Timavlönade 103,3 103,3 103,3 104,6 103,6 103,9 104,9 105,0
Månadsavlönade 101,5 101,5 101,4 101,6 101,5 102,1 103,2 103,4
24 Metallframställning, timavlönade 104,7 104,8 105,0 106,5 105,2 105,7 106,7 106,8
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 105,7 105,6 105,5 106,8 105,9 106,2 107,2 107,3
26-27 Elektronik timavl. 102,8 101,9 101,1 101,5 101,8 100,9 101,9 102,0
28-30 Maskiner timavl. 101,6 101,7 101,9 103,4 102,2 102,7 103,7 103,8
31 Tillv. av möbler 103,8 105,6 105,7 105,9 105,3 106,0 106,7 107,8
Timavlönade 103,8 105,6 105,7 105,8 105,2 105,8 106,4 107,5
Månadsavlönade 103,5 105,3 105,4 105,6 104,9 105,9 106,6 107,7
D Energiproduktion 104,9 106,8 107,2 107,4 106,6 107,6 108,6 109,3
Timavlönade 103,5 104,8 105,5 105,6 104,8 105,7 105,9 106,5
Månadsavlönade 105,2 107,1 107,5 107,7 106,9 107,9 109,0 109,7
E Vattenförsörjning 103,2 104,2 104,4 104,8 104,2 105,8 106,1 106,5
Timavlönade 102,7 103,6 104,1 104,8 103,8 105,7 106,2 106,4
Månadsavlönade 103,6 104,6 104,6 104,8 104,4 105,9 106,1 106,6
F Byggverksamhet 105,0 105,6 106,2 106,7 105,9 107,0 107,1 107,8
Timavlönade 104,0 104,2 104,9 105,5 104,6 105,5 105,3 105,9
Månadsavlönade 105,9 106,9 107,4 107,9 107,0 108,5 108,7 109,5
G Handel 104,6 106,2 106,3 106,6 105,9 106,5 108,5 108,7
Timavlönade 105,2 106,0 106,4 106,8 106,1 106,9 107,6 108,5
Månadsavlönade 104,6 106,3 106,3 106,6 105,9 106,5 108,6 108,7
45 Motorfordonshandel 104,2 105,0 105,5 106,0 105,2 106,3 107,3 107,7
Timavlönade 105,4 106,4 106,7 107,2 106,4 107,2 107,8 108,9
Månadsavlönade 104,0 104,7 105,3 105,8 104,9 106,1 107,3 107,4
46-47 Handel 104,7 106,5 106,5 106,7 106,1 106,6 108,8 108,9
H Transport och magas. 105,1 106,3 106,4 106,6 106,1 107,1 108,1 108,2
Timavlönade 104,4 105,0 104,9 105,1 104,9 106,1 106,8 106,6
Månadsavlönade 105,4 107,0 107,2 107,5 106,8 107,7 108,9 109,1
49-51 Transport 104,4 105,6 105,6 105,9 105,4 106,4 107,3 107,5
Timavlönade 104,5 105,1 105,3 105,6 105,1 106,6 107,0 107,0
Månadsavlönade 104,3 106,0 106,0 106,2 105,6 106,3 107,6 108,0
52 Stödtj. till transport 105,7 107,0 106,8 107,0 106,6 107,4 108,6 108,4
Timavlönade 103,6 105,6 103,8 103,8 104,2 105,4 107,4 105,5
Månadsavlönade 106,1 107,2 107,4 107,6 107,1 107,8 108,8 108,9
I Hotell och restaurang 104,1 105,2 105,6 105,7 105,2 105,9 105,9 106,0
J Information och kommunikation 106,0 106,6 106,8 106,9 106,6 107,3 108,4 108,6
61 Telekommunikation 105,5 106,0 106,3 106,5 106,1 106,8 107,3 107,4
Timavlönade 102,4 104,0 105,0 105,5 104,2 105,5 105,6 105,7
Månadsavlönade 105,9 106,2 106,5 106,7 106,3 107,0 107,5 107,6
62-63 IT- och informationstjänster 106,3 106,6 106,8 106,9 106,6 107,5 108,6 108,7
K Finans och försäkring 105,0 105,3 105,3 105,6 105,3 106,1 107,2 107,8
64,66 Finansförmedling 105,7 105,9 105,8 106,0 105,9 106,6 107,7 108,3
65 Försäkring 102,2 102,6 102,9 103,2 102,7 103,6 104,9 105,1
L Fastighetsverksamhet 107,6 109,9 110,5 110,8 109,7 111,5 112,5 113,3
M Juridik, ekonomi och vetenskap 106,6 107,3 107,5 107,8 107,3 108,4 109,2 109,8
69-70 Juridik och ekonomi 111,1 111,4 111,8 112,3 111,7 112,9 114,1 114,3
71-72 Teknisk service 105,1 105,6 105,8 105,9 105,6 106,6 107,4 107,9
N Företagstjänster 102,9 104,3 104,4 104,6 104,1 104,9 105,8 106,6
Timavlönade 105,5 106,6 106,5 106,6 106,3 106,9 108,3 108,5
Månadsavlönade 102,0 103,6 103,7 104,0 103,3 104,3 105,1 105,9
O Offentlig förvaltning 103,4 105,1 105,4 105,5 104,9 106,4 106,6 107,5
841 Offentlig förvaltning 104,5 106,2 106,4 106,5 105,9 107,4 107,5 108,4
842 Offentliga tjänster 103,5 105,4 105,6 105,7 105,1 106,6 106,7 107,6
P Utbildning 103,6 104,7 104,9 105,0 104,5 105,5 105,6 106,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 103,1 104,5 104,7 104,9 104,3 105,6 105,7 106,5
86 Hälso- och sjukvård 103,0 104,4 104,6 104,8 104,2 105,5 105,6 106,4
87-88 Sociala tjänster 103,2 104,5 104,8 105,1 104,4 105,6 105,7 106,5
R Kultur, nöje och fritid 102,6 103,4 103,3 103,4 103,2 103,8 104,2 104,9
S Annan serviceverks. 101,2 102,3 102,5 102,7 102,2 103,1 103,4 104,3
9491 Religiösa samfund 101,3 102,8 102,9 103,1 102,5 103,6 103,7 104,7
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2020, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2020/03/ati_2020_03_2020-10-15_tau_005_sv.html