Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.4.2005

Suomen suuralueet ylittävät aluetukirajan

Suomen kaikki NUTS 2 -alueet (suuralueet) ylittävät nykyisten 25 EU-maan ostovoimakorjatun bruttokansantuote per asukas keskiarvon perusteella lasketun EU:n rakennerahastojen rajana käytetyn 75 %:n rajan. Kolmen viimeisimmän vuoden 2001-2003* keskiarvo on Itä-Suomessa 83 % kaikkien EU-maiden keskiarvosta. Pohjois-Suomen taso jää hieman EU 25 -maiden keskiarvon alapuolelle (98 %) ja Länsi-Suomen vertailuluku on sama kuin kaikkien EU-maiden keskiarvo. Etelä-Suomi ylittää EU-maiden keskiarvon vajaalla kolmanneksella ja Ahvenanmaan bruttokansantuote asukasta kohti on yli puolitoistakertainen EU-maiden keskiarvoon verrattuna.

Mikäli vertailukohdaksi otetaan 15 vanhan EU-maan kolmen viimeisen vuoden keskiarvo, tilanne ei muutu: Itä-Suomi ylittää kriittisen 75 %:n rajan 0,8 %-yksiköllä. Pohjois-Suomi ja Länsi-Suomi jäävät noin kymmenen prosenttia EU 15 = 100 keskiarvosta. Maakunnista kolmen vuoden keskiarvon perusteella lasketun 75 %:n rajan alle jää kolme: Itä-Suomesta Kainuu (70,8 %) ja Etelä-Savo (73,6 %) sekä Länsi-Suomesta Etelä-Pohjanmaa (74,2 %). Muut Itä-Suomen maakunnat ylittävät 75 %:n rajan, Pohjois-Karjala 0,8 %-yksiköllä ja Pohjois-Savo 4,1 %-yksiköllä.

Maakunnan ostovoimakorjattu arvonlisäys asukasta kohti 2001-2003*, vertailu kaikkien EU-maiden keskiarvoon

kuva

Aluetalouden indikaattorit kuvaavat alueiden yleistä kehitystä ja aluetalouden rakennetta vuosina 1996-2003. Indikaattoreiden avulla verrataan myös Suomen alueiden tuotannon tasoa nykyisten ja vanhojen EU-maiden keskimääräiseen tasoon.

Alueindikaattorit perustuvat Tilastokeskuksen aluetilinpidon 19.4.2005 julkistamiin tuotannon ja työllisyyden aluetileihin vuosilta 1975-2003*. EU-vertailut perustuvat Euroopan tilastoviraston Eurostatin 7.4.2005 julkistamiin suuralueittaisiin (NUTS 2 -tason) tietoihin sekä 14.4.2005 Eurostatin tietokannosta saatuihin ostovoimakorjattuihin bruttokansantuotetietoihin.

Tilastojulkistukseen liittyvä tiedote.

Lähde: Aluetilinpito 1975-2003*. Tilastokeskus; Eurostat 7.4.2005 ja 14.4.2005

Lisätietoja: Erkki Niemi (09) 1734 3313, aluetilinpito@tilastokeskus.fi

Taulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 19.4.2005

Viittausohje:

Tilasto: Aluetalouden indikaattorit [verkkojulkaisu].
2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/atind/2003/atind_2003_2005-04-19_tie_001.html