Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.2.2019

Avoimia työpaikkoja vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä enemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä 41 000, kun vuotta aiemmin määrä oli 37 200. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilastosta ja kuvaavat joulukuun ensimmäisen päivän tilannetta. Vuonna 2018 avoimia työpaikkoja oli keskimäärin 49 400, mikä on 19 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna (41 600).

Avoimet työpaikat 2017/IV – 2018/IV

  Vuosi/Neljännes
2017/IV 2018/IV
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 37 200   41 000  
Osa-aikaisia 6 900 19 6 600 16
Määräaikaisia 9 500 26 11 900 29
Vaikeasti täytettäviä 19 900 54 24 200 59
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä avoimista työpaikoista 71 prosenttia eli 29 200 oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun vuotta aiemmin niitä oli 27 400 eli 74 prosenttia kaikista avoimista työpaikoista. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna etenkin kuntasektorilla (+ 2 800) sekä toimipaikoissa, joissa oli 5–9 työntekijää (+ 3 900). Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimet työpaikat lisääntyivät eniten toimialaryhmässä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta (M, N).

Viimeisellä vuosineljänneksellä 16 prosenttia kaikista avoimista työpaikoista oli osa-aikaisia ja 29 prosenttia määräaikaisia. Kaikista avoimista työpaikoista yli puolet oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kuten edellisenkin vuoden vastaavana ajankohtana. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli paljon esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluiden (Q) sekä rakentamisen (F) toimialoilla.

Avoinna olleiden työpaikkojen määriä voidaan tarkastella myös vuositasolla neljännesvuosittaisten lukujen keskiarvoina . Vuonna 2018 avoinna olleista työpaikoista keskimäärin 74 prosenttia eli 36 400 oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun vuonna 2017 niitä oli 32 000 eli 77 prosenttia kaikista avoimista työpaikoista. Avoimet työpaikat lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna etenkin Helsinki-Uudenmaan suuralueella (+ 4 800). Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimien työpaikkojen määrä kasvoi vuositasolla eniten toimialaryhmissä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta (G-I) sekä julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut (O-Q).

Vuositasolla tarkasteltuna avoimista työpaikoista osa-aikaisia oli 20 prosenttia ja määräaikaisia 36 prosenttia. Työnantajat ilmoittivat edellisvuotista useammin kokeneensa vaikeuksia avoimien työpaikkojen täyttämisessä. Keskimäärin vuonna 2018 avoinna olleista työpaikoista 53 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuonna 2017 osuus oli 45 prosenttia.

Avoimet työpaikat vuosina 2017 – 2018

  Vuosi
   2017    2018
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 41 600   49 400  
Osa-aikaisia 7 700 19 9 700 20
Määräaikaisia 16 800 40 17 600 36
Vaikeasti täytettäviä 18 600 45 26 100 53
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.
Avointen työpaikkojen vuositiedot ovat keskiarvoja neljännestiedoista.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää kokonaismääriin. Lukujen tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2018, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (296,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.2.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 4. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/atp/2018/04/atp_2018_04_2019-02-19_tie_001_fi.html