Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Sisäinen ja ulkoinen koulutus

Koulutuksen tarjoajan mukaan kurssikoulutus jakautui jokseenkin tasan sisäiseen, yrityksen itse järjestämään, ja ulkopuoliselta organisaatiolta ostettuun koulutukseen. Tässä suhteessa koulutuksen järjestelyissä ei ole selkeätä muutossuuntaa: vuonna 1999 sisäisen koulutuksen osuus oli 47 prosenttia vuonna 2005, 53 prosenttia ja vuonna 2010 51 prosenttia. Noin puolet kurssikoulutuksesta ostetaan siis ulkopuolisilta koulutuksen tarjoajilta.

Taulukko 2. Koulutustuntien jakautuminen sisäiseen ja ulkoisen koulutukseen yrityksen päätoimialan ja kokoluokan mukaan vuonna 2010

Sisäistä  Ulkoista    Yhteensä 
% % %
Päätoimiala      
Teollisuus 50,3 49,7 100
Palvelut 50,9 49,1 100
Kokoluokka
10–19 henkeä 32,0 68,0 100
20–49 henkeä 25,9 74,1 100
50–249 henkeä 40,6 59,4 100
250–499 henkeä    48,3 51,7 100
500–999 henkeä 51,0 49,0 100
1000 + henkeä 66,3 33,7 100
Kaikki 50,6 49,4 100

Yrityksen sisäisen koulutuksen osuus nousee johdonmukaisesti yrityksen kokoluokan mukaan, sillä pienillä yrityksillä ei ole lainkaan tai on vain vähän omaa koulutushenkilöstöä. Alle 50 työntekijän yrityksissä lähes kolme neljästä koulutuksesta ostetaan ulkopuolisilta koulutuksen järjestäjiltä - suurimmissa yrityksissä vain kolmasosa. Eri toimialojen välillä ei tässä suhteessa ole mitään selkeästi erottuvaa jakolinjaa ja myös päätoimialoittain (teollisuus vs. palvelut) jako sisäiseen ja ulkoiseen koulutuksen on jokseenkin yhtenevä.


Lähde: CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 17.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. Kurssikoulutukseen osallistuminen 2010, 2. Sisäinen ja ulkoinen koulutus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/cvts/2010/02/cvts_2010_02_2013-04-17_kat_002_fi.html