Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

2. Intern och extern utbildning

Kursutbildningen fördelades rätt så jämt enligt utbildningsanordnare i utbildning som företaget själv anordnar och utbildning som köps av en utomstående organisation. I detta hänseende kan man inte se någon klar förändringsriktning vid anordnande av utbildning: den interna utbildningens andel var 47 % procent 1999, 53 procent år 2005 och 51 procent år 2010. Omkring hälften av kursutbildningen köps alltså av externa utbildningsleverantörer.

Tabell 2. Indelningen av kursutbildningstimmar i intern och extern utbildning efter företagets huvudnäringsgren och storleksklass år 2010

Intern        Extern       Samman-
lagt
% % %
Huvudnäringsgren      
Industrin 50,3 49,7 100
Tjänster 50,9 49,1 100
Storleksklass
10–19 anställda 32,0 68,0 100
20–49 anställda 25,9 74,1 100
50–249 anställda 40,6 59,4 100
250–499 anställda 48,3 51,7 100
500–999 anställda 51,0 49,0 100
1 000 eller fler 66,3 33,7 100
Alla 50,6 49,4 100

Andelen intern utbildning i ett företag stiger konsekvent med företagets storlekklass, eftersom små företag inte har egen utbildningspersonal eller bara några få egna utbildningsanställda. I små företag med under 50 anställda köps tre av fyra utbildningar från externa utbildningsanordnare – i större företag bara en tredjedel. Mellan olika näringsgrenar finns det i detta hänseende ingen klart urskiljbar skiljelinje och också huvudnäringsgrensvis (industri vs. tjänster) är indelningen i intern och extern utbildning ganska enhetlig.


Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 17.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Deltagande i kursutbildning 2010, 2. Intern och extern utbildning . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2010/02/cvts_2010_02_2013-04-17_kat_002_sv.html