Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.12.2017

Energian kokonaiskulutus nousi prosentin tammi–syyskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 992 petajoulea tammi-syyskuussa, mikä on prosentin enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Sähkön kulutus oli 62 terawattituntia (TWh), eli samoin prosentin enemmän kuin vuotta aiemmin. Energiasektorin hiilidioksidipäästöt sen sijaan laskivat prosentin viime vuodesta.

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus
*ennakollinen

Puupolttoaineiden kulutus kasvoi tammi-syyskuussa 7 prosenttia ja ne olivat suurin energianlähde 27 prosentin osuudella kokonaiskulutuksesta. Maakaasun ja turpeen kulutus laski 2 prosenttia. Öljyn kohdalla laskua oli prosentin verran. Hiilen kulutus sen sijaan pysyi viime vuoden lukemissa.

Vesivoimalla tuotettiin sähköä 15 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa. Myös ydinvoimalla tuotettu sähkö väheni, kaikkiaan 4 prosenttia. Sähkön nettotuonti puolestaan lisääntyi 11 prosenttia viime vuodesta ja sen osuus sähkön kokonaiskulutuksesta oli 25 prosenttia. Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä kasvoi 69 prosenttia ja sen osuus kokonaiskulutuksesta oli 5 prosenttia.

Tammi-syyskuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 6,4 miljardin euron arvosta, joka oli 27 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Energiatuotteita tuotiin eniten Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 62 prosenttia. Energiatuotteita vietiin 3,5 miljardin euron arvosta, joka oli 24 prosenttia enemmän vuotta aiempaan verrattuna. Energiatuotteita vietiin Suomesta eniten OECD-maihin, joiden osuus viennin arvosta oli 80 prosenttia.

Kivihiilivarastot olivat syyskuun lopussa 16 TWh eli 12 prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin. Syyskuun lopussa turvevarastoissa arvioitiin olevan energiaturvetta 15 TWh eli 20 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde I-III/2017* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 1) 232 571 -1 23
Hiili 2) 85 737 0 9
Maakaasu 3) 50 638 -2 5
Ydinenergia 4) 171 013 -4 17
Sähkön nettotuonti 5) 56 323 11 6
Vesivoima 5) 38 409 -15 4
Tuulivoima 5) 11 528 69 1
Turve 37 791 -2 4
Puupolttoaineet 269 268 7 27
Muut 6) 38 560 -10 4
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 991 839 1 100
Ulkomaanliikenne 27 877 -5 .
Energiasektorin CO2-päästöt 30 -1 .
* = Ennakkotieto
. = Tieto on epälooginen esitettäväksi
1) Öljy: sisältää liikennepolttoaineiden bio-osuuden.
2) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
3) Maakaasun kulutus ei sisällä raaka-ainekäyttöä.
4) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
5) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Muut: sisältää teollisuuden reaktiolämmön, kierrätyspolttoaineet, lämpöpumput, vedyn, biokaasun, muun bioenergian ja aurinkoenergian.

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (270,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 20.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 3. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2017/03/ehk_2017_03_2017-12-20_tie_001_fi.html