Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.12.2017

Totalförbrukningen av energi steg med en procent under januari–september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 992 petajoule under januari–september, vilket är en procent mer än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 62 terawattimmar (TWh), dvs. den var också en procent större än året innan. Däremot minskade koldioxidutsläppen inom energisektorn med en procent från året innan.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikälla I-III/2017* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 1) 232 571 -1 23
Kol 2) 85 737 0 9
Naturgas 3) 50 638 -2 5
Kärnenergi 4) 171 013 -4 17
Netto import av elenergi 5) 56 323 11 6
Vattenkraft 5) 38 409 -15 4
Vindkraft 5) 11 528 69 1
Torv 37 791 -2 4
Träbränslen 269 268 7 27
Övriga 6) 38 560 -10 4
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 991 839 1 100
Utrikestrafik 27 877 -5 .
CO2- utsläpp från energisektorn 30 -1 .
* = Preliminär uppgift
. = Uppgift kan inte förekomma
1) Olja: innehåller bioandelen i trafikbränslen.
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Förbrukning av naturgas omfattar inte råvaruanvändning.
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
5) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Övriga: innehåller industriell reaktionsvärme, återvinningsbränslen, värmepumpar, väte, biogas, övrig bioenergi och solenergi.

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 3:e kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2017/03/ehk_2017_03_2017-12-20_tie_001_sv.html