Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.12.2008

Energian kokonaiskulutus laski 4 prosenttia tammi-syyskuussa

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1 030 petajoulea tammi-syyskuussa 2008, mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Sähköä käytettiin 65 TWh:a eli 2,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt vähenivät lähes 10 prosenttia verrattuna vuotta aiempiin päästöihin. Pohjoismaiden hyvä vesitilanne ja vesivoiman runsas tuotanto pienensivät fossiilisten polttoaineiden käyttöä sähkön tuotannossa, mistä johtuen päästöt pienenivät huomattavasti enemmän kuin energian kokonaiskulutus. Leuto talvi vähensi osaltaan lämmitysenergian tarvetta. Myös teollisuuden energian kulutus oli 5 prosentin laskussa.

Fossiilisten polttoaineiden kulutus vähentyi reilusti

Hiilen kulutus vähentyi tammi-syyskuussa 25 prosenttia (hiileen lasketaan mukaan kivihiili, koksi sekä masuuni- ja koksikaasu). Turvetta käytettiin 11 ja öljyä 3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Maakaasun kulutus sen sijaan kasvoi 7 prosenttia. Puuperäisten polttoaineiden kulutus säilyi lähes viime vuoden tasolla. Sähkön nettotuonti pysyi ennallaan 11 TWh:ssa. Vesivoiman tuotanto kasvoi 20 prosenttia edellisestä vuodesta ollen yli 30 prosenttia 2000-luvun keskiarvon yläpuolella. Tuulivoiman käyttö sähkön tuotannossa kasvoi lähes 50 prosenttia edellisestä vuodesta. Tuulivoiman osuus Suomen sähkön tuotannosta on 0,3 prosenttia. Toisen päästökauppakauden alkaminen vuoden alussa heikensi fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kilpailuasemaa hiilidioksidipäästöttömiin energialähteisiin verrattuna. Sähköstä yli 50 prosenttia tuotettiin vesi- ja ydinvoimalla.

Energian kokonaiskulutus, petajoulea (1 petajoule = 1000 terajoulea)

Hyvä vesitilanne jatkui Suomessa

Korkeat päästöoikeuksien ja kivihiilen hinnat nostivat syyskuussa sähkön hinnan pohjoismaisessa sähköpörssissä NordPoolissa yli kaksinkertaiseksi vuotta aiempaan verrattuna. Tämä sekä saatavilla olevan vesivoiman määrän väheneminen Norjassa ja Ruotsissa lisäsivät sähkön hiililauhdetuotantoa Suomessa. Sähkön tuotannon lisäys käänsi Suomen elo-syyskuusta alkaen sähkön nettomyyjäksi pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla.

Energian hinnat kääntyivät laskuun

Syksyn mittaan voimistuneet merkit talouden kasvun hidastumisesta ja uhkaavasta taantumasta ovat kääntäneet öljyn hinnan laskuun kesän ennätyksellisen korkealta tasolta. Öljyn hintakehitys vaikuttaa myös muiden polttoaineiden hintakehitykseen. Koko alkuvuoden korkealla pysytelleet sähkön ja polttoaineiden hinnat kääntyivät laskuun kolmannen vuosineljänneksen loppupuolella. Lokakuun loppupuolella myös päästöoikeuksien hinnat laskivat. Kotimaisista polttoaineista puolestaan turpeen hinta on viime kesän vaikeista tuotanto-olosuhteista johtuen noussut.

Lähteet: Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2008, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio (09) 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 18.12.2008

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 3. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2008/03/ehkh_2008_03_2008-12-18_tie_001.html