Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 23.6.2010

Energian kokonaiskulutus kasvoi 12 prosenttia

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 12 prosenttia edellisvuodesta. Sähkön kulutus lisääntyi 7 prosentilla. Energian kulutusta kasvattivat kylmä alkuvuosi ja teollisuustuotannon piristyminen edellisvuodesta. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt kasvoivat lähes 20 prosenttia vuotta aiemmasta. Päästöjä lisäsi fossiilisten polttoaineiden käytön lisääntyminen. Hiililauhteella sähköä tuotettiin yli 90 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Energian kokonaiskulutus, petajoulea (1 petajoule = 1000 terajoulea)

Päästöt lisääntyivät edellisvuodesta

Edellisvuotta heikompi vesitilanne vähensi vesivoiman tuotantoa neljänneksellä. Muista päästöttömistä energialähteistä ydinenergian tuotanto oli edellisvuoden tasolla ja tuulivoimatuotanto väheni vajaalla prosentilla. Metsäteollisuuden tuotannon kasvun myötä puupohjaisten polttoaineiden käyttö lisääntyi 7 prosentilla. Tämä oli kuitenkin kulutuksen kokonaiskasvua vähemmän, jolloin osuus kokonaiskulutuksesta pieneni edellisvuodesta. Vähentynyt vesivoiman tarjonta ja kylmä alkuvuosi lisäsivät sähkön lauhdetuotantoa. Hiilen (hiileen lasketaan tässä mukaan kivihiili, koksi sekä masuuni- ja koksikaasu) ja turpeen kulutus oli lähes 40 prosentin kasvussa. Myös maakaasun kulutus nousi edellisvuodesta 18 prosenttia. Öljyn kulutus oli 10 prosentin kasvussa. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön lisääntyminen lisäsivät merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. Vastaavana ajankohtana hiilidioksidipäästöt ovat olleet samalla tasolla viimeksi vuonna 2004.

Suomi nettomyyjänä pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla

Sähkön tuonti kasvoi hieman, mutta sähkön viennin voimakas kasvu käänsi sähkön nettotuonnin laskuun. Suomi on ollut viimeisen puolen vuoden ajan nettomyyjänä pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Sähkön vientiä on lisännyt huonon pohjoismaisen vesitilanteen lisäksi Ruotsissa käynnissä olleet ydinvoimaloiden huoltoseisokit. Kasvaneesta viennistä huolimatta Suomen sähkön kulutuksesta katettiin sähkön nettotuonnilla yli 8 prosenttia. Tuontisähkö on pääosin Venäjältä tuotua. Venäjältä tuodun sähkön määrä vastasi alkuvuonna 12 prosenttia kokonaiskulutuksesta.

Polttoaineiden hinnat nousussa

Tammikuusta huhtikuuhun polttoaineiden hinnat olivat nousussa. Liikennepolttoaineiden hinnat nousivat yli 10 prosenttia, kevyen polttoöljyn hinta yli 20 prosenttia vuoden 2009 joulukuusta. Maakaasun hinta nousi samana aikana 5 prosenttia. Kylmä talvi nosti alkuvuodesta pörssisähkön hintaa voimakkaasti. Pohjoismaiden heikko vesitilanne sekä niukkuus Ruotsin ydinsähkön tarjonnassa aiheuttivat pörssisähkön hinnassa voimakkaita piikkejä. Kalleimpina tunteina sähkön hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa kävi jopa 1400 eurossa magawattitunnilta. Kevättä kohti sähkön hinta laski jääden kuitenkin selvästi edellisvuotta korkeammalle tasolle.

Lähteet: Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2010, 1. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio (09) 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 23.6.2010

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 1. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2010/01/ehkh_2010_01_2010-06-23_tie_001.html