Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 18. Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö yhteistyökumppanin sijaintipaikan mukaan 2004-2006, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

  Yhteistyökumppanin sijaintipaikka
Suomi Muu
Eurooppa
Yhdys-
vallat
Kiina Intia Muu Yhteis-
työtä
% % % % % % %
Kaikki yritykset
Oman konsernin yritykset 1) 37,7 25,5 8,5 3,0 1,1 3,5 55,4
Laitteiden, materiaalien, komponenttientai atk-ohjelmistojen toimittajat 42,7 18,8 6,0 2,7 1,4 2,3 50,5
Asiakkaat 47,5 18,6 6,4 3,0 1,6 5,9 52,6
Kilpailijat tai toimialan muut yritykset 28,5 15,8 4,6 2,8 1,3 2,8 35,6
Konsulttiyritykset, kaupalliset laboratoriot tai yksityiset tutkimuslaitokset 35,2 7,2 2,0 0,6 0,2 0,7 37,1
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 35,7 4,8 1,3 0,2 0,1 0,4 36,0
Julkiset tai yksityiset voittoa tavoittelemattomat tutkimuslaitokset 27,3 3,6 0,8 0,0 0,0 0,3 27,9
Teollisuus 2)
Oman konsernin yritykset 44,4 28,0 8,0 4,2 1,1 3,5 60,6
Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai atk-ohjelmistojen toimittajat 47,5 21,9 5,9 3,6 1,5 1,7 54,7
Asiakkaat 48,7 23,2 7,5 3,0 1,7 7,1 56,1
Kilpailijat tai toimialan muut yritykset 29,3 16,7 4,3 3,4 1,2 3,5 37,4
Konsulttiyritykset, kaupalliset laboratoriot tai yksityiset tutkimuslaitokset 39,2 8,2 1,8 0,3 0,4 0,8 40,9
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 41,1 5,2 0,8 0,3 0,1 0,7 41,3
Julkiset tai yksityiset voittoa tavoittelemattomat tutkimuslaitokset 30,6 4,4 0,6 0,1 0,1 0,5 31,0
Palvelut
Oman konsernin yritykset 30,5 22,9 9,0 1,8 1,2 3,5 49,8
Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai atk-ohjelmistojen toimittajat 36,6 15,0 6,2 1,5 1,3 3,1 45,3
Asiakkaat 45,9 12,9 5,1 3,1 1,5 4,4 48,3
Kilpailijat tai toimialan muut yritykset 27,5 14,8 5,0 1,9 1,5 2,1 33,4
Konsulttiyritykset, kaupalliset laboratoriot tai yksityiset tutkimuslaitokset 30,3 6,0 2,4 1,0 0,0 0,6 32,3
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 29,0 4,3 1,8 0,0 0,0 0,1 29,4
Julkiset tai yksityiset voittoa tavoittelemattomat tutkimuslaitokset 23,2 2,7 1,1 0,0 0,0 0,0 23,9
1) Konsernit ja konserniin kuuluvat yritykset (myös teollisuudessa ja palveluissa).
2) Sisältää myös kaivostoiminnan sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon.

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, Taulukko 18. Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö yhteistyökumppanin sijaintipaikan mukaan 2004-2006, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tau_018_fi.html