Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Johdanto

Joka toinen vuosi toteutettavan innovaatiotutkimuksen tavoitteena on selvittää yritysten harjoittaman innovaatiotoiminnan yleisyys sekä kartoittaa innovaatiotoiminnan luonteenpiirteitä.

Innovaatiotutkimus 2010 oli osa Euroopan tilastoviraston Eurostatin koordinoimaa EU-jäsenmaiden yhteishanketta Community Innovation Survey (CIS 2010), joten sitä vastaava tutkimus on toteutettu myös muissa jäsenmaissa. Tutkimuksessa on käytetty harmonisoitua tiedonkeruulomaketta sekä yhtenäisiä rajauksia ja menetelmiä.

EU-harmonisoitujen tietojen lisäksi Suomen tutkimuksessa kerättiin eräitä muitakin, innovaatiotoiminnan kuvauksen kannalta tärkeiksi katsottuja tietoja. Näissä, vain kansallisesti toteutetuissa kysymyksissä tiedusteltiin muun muassa yrityksen pääasiallista asemaa tuotannon arvoketjussa ja yritysten käyttämiä menettelyjä käyttäjälähtöisyyden integroimiseksi yritysten innovaatiotoimintaan ja innovatiivisten tuotteiden tuotantoon.

Tutkimuksen kohteena oli kolmen vuoden ajanjakso 2008–2010 ja tutkimus kattoi vähintään kymmenen henkilöä työllistävät yritykset teollisuudessa (mukaan lukien kaivostoiminta ja louhinta sekä sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto ja vesi- ja jätehuolto) sekä eräillä palvelualoilla. Tällä kerralla kyselyssä olivat mukana myös terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialat.

Valtaosa tutkimuksen suuruusluokittaisista ja toimialoittaisista tuloksista löytyy tilaston kotisivuilta tietokantatauluista, joissa esitetään myös edellisen tutkimuksen vastaavat tiedot. Yksittäiset ja kertaluonteiset tulokset, joille ei ole vertailutietoa muilta ajankohdilta, kuten myös terveys- ja sosiaalipalveluita koskevat tulokset löytyvät tämän katsauksen liitetaulukoista. Terveys- ja sosiaalipalvelutoimialojen tulokset raportoidaan erikseen omissa taulukoissaan, sillä ne eivät sisälly EU-harmonisoidun tutkimuksen kohdejoukkoon.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010, 1. Johdanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-06-07_kat_001_fi.html