Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatiot 2008–2010

Tutkimuksen yrityksistä kaikkiaan 40 prosenttia ilmoitti ottaneensa käyttöönsä markkinointi- tai organisaatioinnovaatioita vuosina 2008–2010. Innovaatioiden käyttöönotosta ilmoittaneiden osuus oli nyt korkeampi kuin ajanjaksolla 2006–2008, jolloin innovoineiden osuus oli kolmannes yrityksistä.

Markkinointi-innovaatio on yrityksen käyttöön ottama uusi markkinointimenetelmä ja organisaatioinnovaatio viittaa uuden organisatorisen menetelmän käyttöönottoon. Ollakseen innovaatio menetelmän on oltava uusi sen käyttöönottaneen yrityksen näkökulmasta eli kyseinen menetelmä ei ole saanut olla yrityksen käytössä aiemmin.

Teollisuudessa markkinointi- tai organisaatioinnovaatioita otti käyttöönsä 40 prosenttia yrityksistä palveluissa osuuden oltua 41 prosenttia. Pienemmissä yrityksissä innovaatioiden käyttöönotto oli yleisempää palveluissa kuin teollisuudessa, mutta yrityskoon kasvun myötä innovaatioiden käyttöönotto yleistyi teollisuudessa palveluita enemmän.

Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden yleisyys teollisuudessa ja palveluissa henkilöstön suuruusluokan mukaan 2008–2010, osuus yrityksistä

Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden yleisyys teollisuudessa ja palveluissa henkilöstön suuruusluokan mukaan 2008–2010, osuus yrityksistä

Yleisintä innovaatioiden käyttöönotto oli ulkomaisiin konserneihin kuuluvissa yrityksissä, joista 54 prosenttia ilmoitti markkinointi- tai organisaatioinnovaatioista. Kotimaisiin konserneihin kuuluvista yrityksistä organisaatiota tai markkinointia oli merkittävästi kehittänyt tai uudistanut noin puolet yrityksistä, ja itsenäisistä yrityksistä kolmannes.

Järjestelmätoimittajista 52 prosenttia ja päähankkijoista hieman harvempi, 45 prosenttia oli kehittänyt toimintaansa organisaatio- ja markkinointimuutosten myötä. Alihankkijoista 31 prosenttia ilmoitti asianomaisista innovaatioista.

Markkinointi- tai organisaatioinnovaatioita teollisuudessa 2008–2010, osuus yrityksistä

Markkinointi- tai organisaatioinnovaatioita teollisuudessa 2008–2010, osuus yrityksistä

Markkinointi- tai organisaatioinnovaatioita palveluissa 2008–2010, osuus yrityksistä

Markkinointi- tai organisaatioinnovaatioita palveluissa 2008–2010, osuus yrityksistä

Mikäli innovaatiotoimintaan lasketaan mukaan niin tuote- ja prosessi-innovaatiot sekä näihin tähtäävä toiminta kuin markkinointi- ja organisaatioinnovaatiot, innovaatiotoimintaa harjoittaneiden yritysten osuus oli vuosina 2008–2010 Suomessa kaikkiaan 56 prosenttia tutkittujen toimialojen vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä. Teollisuudessa osuus oli 59 prosenttia ja palveluissa 53 prosenttia. Vuosina 2006–2008 laajan innovaatiotoiminnan mukaista innovaatiotoimintaa ilmoitti 52 prosenttia yrityksistä.

Organisaatioinnovaatiot

Organisaatioinnovaatioita otti käyttöönsä vuosina 2008–2010 kaikkiaan 32 prosenttia yrityksistä, teollisuudessa 31 ja palveluissa 32 prosenttia. Yleisimmin organisaatioinnovaatioiden ilmoitettiin kohdentuvan liiketoimintakäytäntöihin ja menettelyihin vastuiden ja päätöksenteon organisoimiseksi.

Organisaatioinnovaatioiden käyttöönotosta ilmoitettiin nyt yleisemmin kuin edellisellä tutkimusjaksolla, jolloin innovaatioita käyttöönottaneiden osuus oli 25 prosenttia.

Organisaatioinnovaatioita käyttöönottaneet yritykset teollisuudessa ja palveluissa 2008–2010, osuus yrityksistä

Organisaatioinnovaatioita käyttöönottaneet yritykset teollisuudessa ja palveluissa 2008–2010, osuus yrityksistä

Markkinointi-innovaatiot

Markkinointi-innovaatioiden käyttöönotosta ilmoitti kaikkiaan 27 prosenttia yrityksistä. Teollisuudessa osuus oli 27 ja palveluissa 28 prosenttia. Yleisimmin markkinointi-innovaatiot kohdistuivat tuotteiden myynninedistämiseen ja tuotteiden hinnoitteluun.

Edellisellä tutkimusjaksolla, vuosina 2006–2008 markkinointi-innovaatioita käyttöönottaneiden osuus oli 22 prosenttia.

Markkinointi-innovaatioita käyttöönottaneet yritykset 2008–2010, osuus yrityksistä

Markkinointi-innovaatioita käyttöönottaneet yritykset 2008–2010, osuus yrityksistä

Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010, 3. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatiot 2008–2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-06-07_kat_003_fi.html