Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 12. Palveluinnovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2008–2010, osuus palveluinnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä

Toimiala Yritysten
lukumäärä
Oma yritys
itse
Oma yritys
yhdessä
muiden kanssa
Oma yritys
mukauttamalla/
muokkaamalla
muiden
kehittämiä
palveluita
Muut yritykset
tai laitokset
% % % %
Kaivostoiminta ja louhinta .. 1) .. .. .. ..
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 42 74,1 34,0 40,4 37,6
Tekstiilien valmistus - 2) - - - -
Vaatteiden valmistus .. .. .. .. ..
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus - - - - -
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 37 88,3 19,9 15,0 11,6
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 20 82,1 84,1 28,0 43,5
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 28 60,7 44,4 24,7 0,0
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 24 90,8 78,9 68,9 4,2
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 24 47,2 47,5 4,1 18,8
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 26 77,0 66,7 20,7 0,0
Metallien jalostus .. .. .. .. ..
Metallituotteiden valmistus (pl, koneet ja laitteet) 74 80,0 58,6 57,9 43,5
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 35 85,4 58,7 44,1 9,5
Sähkölaitteiden valmistus 28 73,8 47,5 8,4 0,0
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 64 82,2 58,6 52,0 10,8
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus .. .. .. .. ..
Muiden kulkuneuvojen valmistus .. .. .. .. ..
Huonekalujen valmistus .. .. .. .. ..
Muu valmistus .. .. .. .. ..
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 12 100,0 80,2 80,2 0,0
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 20 55,5 77,8 22,4 0,0
Veden otto, puhdistus ja jakelu .. .. .. .. ..
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 16 67,2 76,2 60,2 33,8
Tukkukauppa (pl, moottoriajoneuvot ja -pyörät) 243 62,1 51,9 34,2 36,1
Kuljetus ja varastointi 122 77,0 48,4 45,4 23,1
Posti- ja kuriiritoiminta .. .. .. .. ..
Kustannustoiminta 39 78,9 68,4 40,0 13,1
Televiestintä 23 39,0 65,3 49,6 4,3
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 219 70,6 49,8 29,3 15,2
Tietopalvelutoiminta 21 88,1 28,6 28,6 16,7
Rahoituspalvelut 87 45,7 64,6 33,7 28,4
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 20 34,8 77,5 16,4 0,0
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 43 64,8 54,7 34,3 10,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 135 69,3 53,6 25,5 6,4
Kaikki toimialat 1450 68,8 55,2 35,2 20,6
Teollisuus yhteensä 497 74,5 58,7 38,7 20,5
Palvelut yhteensä 953 65,8 53,4 33,3 20,6
1) .. = tieto salassapitosäännön alainen
2) - = ei yhtään

Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010, Liitetaulukko 12. Palveluinnovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2008–2010, osuus palveluinnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-06-07_tau_012_fi.html