Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 18. Tuoteinnovaatioiden ja muuttamattomien tuotteiden osuudet liikevaihdosta toimialan mukaan 2010

Toimiala Osuudet tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneiden yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta Osuudet kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta
Markkinoiden kannalta uudet tuotteet Vain yrityksen kannalta uudet tuotteet Muuttumattomat tuotteet Markkinoiden kannalta uudet tuotteet Vain yrityksen kannalta uudet tuotteet Muuttumattomat tuotteet
% % % % % %
Kaivostoiminta ja louhinta 18,4 1,2 80,5 9,1 0,6 90,3
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 4,1 18,0 77,9 3,3 14,4 82,3
Tekstiilien valmistus 10,9 14,6 74,5 5,6 7,5 87,0
Vaatteiden valmistus 41,9 11,4 46,7 13,1 3,6 83,4
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus .. 1) .. .. .. .. ..
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 3,4 5,2 91,5 2,0 3,1 94,8
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 2,7 10,6 86,7 2,6 9,9 87,5
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 0,7 1,4 98,0 0,3 0,6 99,2
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 48,5 1,9 49,6 41,7 1,6 56,7
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 9,1 7,1 83,9 7,1 5,5 87,4
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 7,1 12,2 80,6 3,9 6,7 89,4
Metallien jalostus 0,9 4,0 95,1 0,8 3,6 95,6
Metallituotteiden valmistus (pl, koneet ja laitteet) 19,2 4,8 76,0 8,6 2,2 89,2
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 27,3 26,8 45,9 26,4 25,9 47,7
Sähkölaitteiden valmistus 16,0 17,3 66,7 13,5 14,6 71,9
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 11,1 10,3 78,6 8,5 7,9 83,7
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 11,6 4,4 84,0 5,0 1,9 93,0
Muiden kulkuneuvojen valmistus 31,7 11,3 57,1 24,0 8,6 67,4
Huonekalujen valmistus 10,7 9,3 80,0 5,0 4,3 90,7
Muu valmistus 11,8 10,4 77,9 8,3 7,3 84,4
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 11,0 0,7 88,3 2,5 0,2 97,4
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 3,7 1,1 95,2 2,0 0,6 97,4
Veden otto, puhdistus ja jakelu .. .. .. .. .. ..
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 2,4 4,8 92,8 0,9 1,8 97,3
Tukkukauppa (pl, moottoriajoneuvot ja -pyörät) 2,8 5,9 91,3 1,0 2,1 96,9
Kuljetus ja varastointi 2,0 8,5 89,5 0,5 2,1 97,5
Posti- ja kuriiritoiminta 2,0 2,0 96,0 1,8 1,8 96,5
Kustannustoiminta 4,4 5,3 90,4 2,6 3,1 94,3
Televiestintä 1,8 4,2 94,0 0,8 2,0 97,2
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 6,9 11,1 82,0 5,0 8,1 86,8
Tietopalvelutoiminta 0,9 10,4 88,7 0,4 4,4 95,2
Rahoituspalvelut 2,3 2,4 95,3 1,6 1,7 96,6
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 3,5 6,2 90,4 1,4 2,5 96,2
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 7,7 2,3 89,9 6,0 1,8 92,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 9,3 11,7 79,1 5,2 6,5 88,3
Kaikki toimialat 13,3 10,9 75,9 8,4 6,9 84,7
Teollisuus yhteensä 17,5 13,0 69,5 13,6 10,2 76,2
Palvelut yhteensä 3,4 5,8 90,8 1,5 2,5 96,0
1) .. = tieto salassapitosäännön alainen

Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010, Liitetaulukko 18. Tuoteinnovaatioiden ja muuttamattomien tuotteiden osuudet liikevaihdosta toimialan mukaan 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-06-07_tau_018_fi.html