Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 15. Innovaatiotoiminnan menot vuonna 2014, miljoonaa euroa

Toimiala Oma
tutkimus- ja
kehittämis-
toiminta

Tilattu
tutkimus- ja
kehittämis-
toiminta
Koneiden,
laitteiden,
ohjelmistojen
ja
rakennusten
hankinta
Olemassa
olevan
tiedon
hankinta
Muut
innovaatio-
menot
Innovaatio-
menot
yhteensä
milj. € milj. € milj. € milj. € milj. € milj. €
05-09 Kaivostoiminta ja louhinta 11,4 2,3 1,4 0,4 1,4 16,9
10-11 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 68,7 5,1 66,5 1,3 15,9 157,5
13-15 Tevanake-teollisuus 10,5 1,0 2,2 0,1 1,3 15,1
16-18 Puunjalostusteollisuus 94,0 14,1 36,1 3,9 1,4 149,6
19-22 Kemianteollisuus 316,5 51,6 48,8 1,0 4,3 422,2
24-25, 28-30 Metalli- ja muu konepajateollisuus 527,4 108,2 141,7 9,8 8,0 795,1
26-27 Elektroniikkateollisuus 2110,1 260,7 152,5 8,1 36,6 2567,9
23, 31-33 Muu teollisuus 36,1 6,0 20,4 0,7 1,1 64,3
35-39 Energia- ja jätehuolto 45,4 102,9 28,7 0,8 0,4 178,1
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 60,9 19,5 36,6 2,8 11,6 131,4
49-53 Kuljetus ja varastointi 17,1 4,7 74,7 0,4 1,0 97,8
58 Kustannustoiminta 138,2 30,5 5,4 2,5 6,0 182,6
59-60 Ohjelmatuotanto ja kustantaminen, radio- ja televisiotoiminta 1,7 0,5 0,5 0,3 0,2 3,0
61 Televiestintä 42,3 4,3 1,5 0,3 0,2 48,5
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 385,2 51,0 9,9 2,8 6,2 455,0
63 Tietopalvelutoiminta 19,6 1,2 0,9 0,2 0,6 22,6
64-66 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 105,7 103,0 38,2 3,4 10,0 260,2
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 75,7 22,2 5,8 1,6 1,5 106,8
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 209,1 25,9 4,1 0,9 0,5 240,6
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 34,8 7,5 0,5 0,2 4,0 47,0
Kaikki toimialat 4310,3 822,1 676,4 41,5 112,1 5962,4
05-39 Teollisuus yhteensä 3220,0 551,9 498,3 26,0 70,4 4366,7
46, 49-53, 58-66, 71-73 Palvelut yhteensä 1090,3 270,2 178,1 15,4 41,7 1595,7

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 15. Innovaatiotoiminnan menot vuonna 2014, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_015_fi.html