Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 26b. Innovaatioiden tuottamat ympäristöhyödyt henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012-2014, osuus innovaatioita markkinoille tuoneista tai käyttöönottaneista

Toimiala Henki-
löstön suuruus-
luokka
Yritysten luku-
määrä
Tehokkaampi energian käyttö tai pienentynyt hiilijalanjälki
kuluttami-
sen aikana
Vähäisempi ilman, veden tai maaperän saastuminen tai vähäisempi melusaaste Tuotteen kierrätys-
mahdol-
lisuus käytön jälkeen
Tuotteen elinkaaren pidentäminen kestävämpien tuotteiden myötä Ympäristö-
innovaatioita ilmoittaneet eli vähintään jokin ympäristö-
hyödyistä
Tuotannon-
aikaisia ympäristö-
hyötyjä yrityksessä
Kulutta-
misessa/
lopputuote-
käytössä
saatuja
ympäristö-
hyötyjä
% % % % % % %
Kaikki toimialat 10-49 3366 32,6 23,5 21,5 25,7 54,8 46,5 44,0
50-249 961 44,3 28,1 29,4 29,2 69,2 61,8 55,6
250- 284 62,6 43,8 34,0 39,0 82,9 76,0 71,3
Yhteensä 4611 36,9 25,7 23,9 27,3 59,6 51,5 48,1
Teollisuus 10-49 1446 33,3 25,2 29,5 33,5 66,3 60,0 51,7
50-249 545 47,6 33,7 34,6 36,8 77,5 71,4 62,9
250- 174 68,6 47,3 38,9 49,2 89,3 84,6 77,4
Yhteensä 2165 39,7 29,2 31,6 35,6 70,9 64,8 56,6
Palvelut 10-49 1920 32,1 22,2 15,5 19,8 46,2 36,4 38,3
50-249 416 40,1 20,7 22,5 19,2 58,3 49,1 46,0
250- 111 53,1 38,3 26,4 23,1 73,0 62,4 61,7
Yhteensä 2446 34,4 22,7 17,2 19,9 49,5 39,7 40,6

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 26b. Innovaatioiden tuottamat ympäristöhyödyt henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012-2014, osuus innovaatioita markkinoille tuoneista tai käyttöönottaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_031_fi.html