Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Innovaatiotoiminnan yleisyys toimialan mukaan 2014-2016, osuus yrityksistä

Toimiala Yritys-
ten
luku-
määrä
Tuote-
innovaa-
tioita
(tavarat ja
palvelut)
Prosessi-
innovaa-
tioita
Inno-
vaatio-
projek-
teja
Tuotteisiin
ja proses-
seihin
liittyvää
innovaatio-
toimintaa
Organi-
saatio-
innovaa-
tioita
Markki-
nointi-
innovaa-
tioita
Innovaatio-
toimintaa,
laaja
määritelmä
% % % % % % %
05-09 Kaivostoiminta ja louhinta 72 13,2 31,6 23,3 41,0 24,0 9,7 49,1
10-12 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 363 58,5 51,3 39,7 71,9 42,2 43,3 76,1
13 Tekstiilien valmistus 39 24,8 20,0 5,1 39,7 8,5 10,7 47,8
14 Vaatteiden valmistus 39 48,4 19,1 34,4 54,2 42,2 46,7 60,0
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 16 57,5 27,5 15,0 57,5 15,0 45,0 57,5
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 248 33,2 45,2 32,9 52,3 43,3 32,3 59,7
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 73 57,3 68,5 54,5 78,7 57,4 47,3 84,4
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 124 27,1 40,3 27,4 51,2 22,5 21,7 54,3
19-21 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 124 57,7 47,1 66,6 77,8 42,8 30,6 77,8
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 176 51,4 56,0 42,9 70,9 49,9 33,9 80,2
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 134 32,5 63,7 32,5 67,6 42,0 30,5 73,8
24 Metallien jalostus 49 31,5 40,1 37,6 62,9 33,0 25,4 68,5
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 750 28,0 45,2 33,4 57,3 30,0 20,9 60,1
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 139 78,3 53,2 76,1 89,2 58,5 43,3 92,4
27 Sähkölaitteiden valmistus 148 65,4 61,4 60,9 78,4 55,2 41,3 87,8
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 411 74,6 54,7 56,8 84,0 52,8 43,9 85,7
29 Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 71 32,6 44,9 47,6 65,9 63,2 25,9 85,8
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 56 65,1 51,4 53,9 74,5 47,3 44,3 79,8
31 Huonekalujen valmistus 120 44,7 51,7 46,5 64,0 34,2 44,7 79,8
32 Muu valmistus 69 63,4 54,8 52,2 88,9 34,7 54,6 88,9
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 200 28,2 24,0 14,1 36,5 31,4 11,9 42,4
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 158 36,6 41,1 40,6 62,5 49,2 35,7 69,7
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 48 2,1 26,0 18,8 26,0 11,6 2,1 28,4
37-39 Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 119 30,9 41,1 48,1 57,7 33,4 31,7 71,2
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 1244 46,4 36,0 28,7 57,0 35,5 41,5 68,9
49-52 Kuljetus ja varastointi 1313 20,2 24,8 13,4 33,3 19,7 12,9 38,7
53 Posti- ja kuriiritoiminta 52 19,2 32,6 14,6 32,6 9,1 14,6 32,6
58 Kustannustoiminta 149 38,0 37,3 34,1 50,2 38,0 33,3 53,3
59 Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 64 38,7 33,6 37,2 50,8 15,6 21,6 56,8
60 Radio- ja televisiotoiminta 15 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0
61 Televiestintä 63 55,7 50,9 61,2 72,3 61,6 54,1 75,5
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 584 76,3 58,1 61,9 85,1 63,7 63,0 88,7
63 Tietopalvelutoiminta 57 61,6 35,7 49,7 71,6 59,6 40,1 71,6
64 Rahoituspalvelut 229 39,4 40,1 28,2 55,6 41,3 32,0 63,0
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 48 62,8 51,0 40,4 66,5 64,2 47,3 73,8
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 107 30,8 23,4 15,9 45,8 35,5 29,9 60,7
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 578 42,7 40,9 36,2 55,4 41,4 27,0 61,9
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 67 42,8 47,6 52,8 72,1 42,8 29,4 72,1
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 175 45,1 25,8 20,9 51,6 39,6 23,6 65,9
Kaikki toimialat 8491 42,7 41,0 35,0 58,2 38,0 32,1 64,8
05-39 Teollisuus yhteensä 3747 44,6 47,2 41,3 64,7 40,3 32,0 70,1
46, 49-53, 58-66, 71-73 Palvelut yhteensä 4744 41,3 36,2 30,0 53,1 36,2 32,2 60,5

Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, Liitetaulukko 2. Innovaatiotoiminnan yleisyys toimialan mukaan 2014-2016, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_tau_002_fi.html