Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 16. Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö yhteistyökumppanin ja toimialan mukaan 2014-2016, osuus tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista (N=4945)

Toimiala Oman konser-
nin
yritykset
Laitteiden, materiaa-
lien yms.
toimittajat
Yksityisen
sektorin
asiakkaat
Julkisen
sektorin
asiakkaat
Kilpailijat ja
toimialan muut
yritykset
Konsultti-
yritykset
ja kaupal-
liset
labora-
toriot
Yli-
opistot
ja
ammatti-
korkea
koulut
Julkiset
tutkimus-
laitokset
Yksityiset tutkimus-
laitokset
% % % % % % % % %
05-09 Kaivostoiminta ja louhinta 16,9 16,9 13,5 6,8 13,5 13,5 16,9 13,5 13,5
10-12 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 20,0 40,3 33,7 25,4 18,1 24,9 25,9 21,0 18,5
13 Tekstiilien valmistus 15,0 44,1 12,9 0,0 0,0 0,0 6,4 6,4 0,0
14 Vaatteiden valmistus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 47,8 47,8 0,0 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 6,2 29,7 25,3 16,0 14,4 22,3 22,5 15,9 16,0
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 34,8 44,0 42,1 22,0 25,6 31,1 40,3 34,8 27,6
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 15,0 10,5 15,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 8,4
19-21 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 43,7 46,8 49,4 20,5 30,5 32,4 57,2 33,9 30,1
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 24,8 41,2 34,7 12,4 19,0 23,9 34,3 20,6 17,3
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 22,0 42,1 19,8 22,3 21,1 25,8 19,8 22,3 15,1
24 Metallien jalostus 39,5 33,9 49,2 3,2 19,4 28,2 53,2 34,7 15,3
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 9,3 22,2 19,0 10,6 16,7 17,0 22,4 11,6 9,7
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 35,5 53,9 50,4 28,6 33,6 30,5 58,0 33,3 17,3
27 Sähkölaitteiden valmistus 13,7 39,1 37,4 23,9 21,2 26,6 34,3 27,9 24,4
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 28,0 33,8 34,0 17,4 23,6 26,2 32,0 17,4 16,0
29 Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 19,6 35,8 39,6 25,7 29,6 29,6 49,7 25,7 23,1
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 11,9 42,9 35,7 28,5 28,5 30,3 28,5 23,1 11,9
31 Huonekalujen valmistus 5,4 16,4 16,4 16,4 13,6 5,4 14,9 8,2 5,4
32 Muu valmistus 5,2 40,1 17,8 20,4 24,0 11,5 33,9 6,3 7,9
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 2,8 12,8 27,1 12,8 10,0 12,8 12,8 12,8 10,0
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 32,3 44,9 38,0 34,2 47,8 29,9 51,2 38,6 25,8
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 8,0 44,7 8,0 8,0 17,0 17,0 17,0 17,0 8,0
37-39 Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 21,0 32,1 26,5 29,2 26,5 31,6 40,2 34,5 15,5
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 19,2 26,4 18,0 13,1 16,2 13,5 13,0 7,9 10,2
49-52 Kuljetus ja varastointi 4,9 17,9 12,4 7,7 12,5 8,8 7,6 7,6 6,4
53 Posti- ja kuriiritoiminta 19,9 19,9 36,7 11,8 28,0 11,8 5,9 5,9 11,8
58 Kustannustoiminta 23,4 37,2 28,2 28,2 31,2 34,2 32,6 20,2 24,6
59 Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 0,0 18,8 6,9 11,9 11,9 6,9 0,0 6,9 0,0
60 Radio- ja televisiotoiminta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 Televiestintä 23,0 47,5 47,5 31,1 47,5 37,1 31,1 31,1 28,9
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 13,8 22,1 26,7 18,8 18,3 15,9 22,9 11,3 9,9
63 Tietopalvelutoiminta 13,9 13,9 11,5 0,0 13,9 0,0 22,9 11,5 0,0
64 Rahoituspalvelut 15,9 18,4 12,0 5,6 11,2 9,9 9,0 4,7 4,7
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 34,8 23,9 23,9 15,1 17,6 23,9 20,7 15,1 17,6
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 20,4 20,4 6,1 4,1 8,2 8,2 4,1 2,0 4,1
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 15,7 31,6 29,6 21,6 25,7 24,0 29,7 27,4 17,3
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 25,8 37,7 51,1 8,8 17,6 13,9 37,7 25,8 8,8
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 3,2 21,3 27,7 19,2 25,6 14,9 12,8 12,8 12,8
Kaikki toimialat 17,1 29,0 25,6 16,4 19,7 18,8 23,8 16,0 13,1
05-39 Teollisuus yhteensä 19,5 33,6 29,8 18,4 21,2 22,7 30,6 20,0 15,6
46, 49-53, 58-66, 71-73 Palvelut yhteensä 14,7 24,6 21,5 14,5 18,1 15,1 17,2 12,1 10,6

Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, Liitetaulukko 16. Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö yhteistyökumppanin ja toimialan mukaan 2014-2016, osuus tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista (N=4945) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_tau_016_fi.html