Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Publicerad: 13.12.2006

Kommunalt blandavfall en stötesten för avfallshanteringen

Enligt Statistikcentralen uppkom år 2005 totalt 2 448 000 ton kommunalt avfall, dvs. 460 kg per invånare och två procent mer än året innan. Kommunalt avfall placerades på avstjälpningsplatser i lika stora mängder som under tidigare år, dvs. 1 478 000 ton. Merparten av det var blandavfall.

Av det kommunala avfallet utnyttjades 920 000 ton, och sålunda stannade utnyttjandegraden på 38 procent. Det är hälften av vad man uppsatte som mål i den landsomfattande avfallsplanen för tio år sedan.

Återvinning har varit primärt vid utnyttjandet av avfall

Kommunalt avfall utnyttjas i första hand genom återvinning, dvs. genom att bearbeta avfallsprodukter för nyanvändning. De viktigaste återvunna materialen är papper och kartong, biomaterial, glas och metall. I fjol återvanns 739 000 ton kommunalt avfall, medan 231 000 ton omvandlades till energi. Vanligen förbränns kommunalt avfall som parallellförbränning tillsammans med annat bränsle, en del förstörs genom förbränning i anläggningar för avfallsförbränning. Mest bränns material som framställts ur blandat förpackningsavfall, blandavfall i sig samt källsorterat trä- och plastavfall.

Avfallshanteringen i förvandling

Under de närmaste åren blir det sannolikt vanligare med förbränning vid hantering av kommunalt avfall. Det beror särskilt på direktivet om avstjälpningsplatser, som förskriver en snabb minskning av det biologiskt nedbrytbara avfall som levereras till avstjälpningsplatserna. I praktiken förskriver direktivet vad som händer med nästan all hantering av blandavfall, eftersom t.o.m. mer än 70 procent av det avfall som hamnar på avstjälpningsplatserna är bioavfall, bl.a. köksavfall, träbaserade fibrer och trädgårdsavfall. Alternativ för hantering av biologiskt nedbrytbart avfall, vid sidan av förbränning, är sortering och kompostering av bioavfall eller rötning till biogas. Tills vidare har Finland uppfyllt de krav som direktivet om avstjälpningsplatser ställer.

Jämfört med genomsnittet för EU-länderna är avfallsförbränningen i Finland anspråkslös. Danmark till exempel förbränner mer än hälften av sitt kommunala avfall, Finland bara en tiondedel.

Kommunalt avfall åren 1997-2005

Källor: Statistikcentralen och Finlands miljöcentral

Kommunalt avfall år 2005

 
 
Avfallsvolym av vilken utnyttjas till avstjälp-
ningsplats
annan hantering
som material som energi
1000 t
Blandavfall totalt 1 525 41 65 1 372 47
Separat insamlat totalt, av vilket 923 698 115 107 3
   Pappers- och kartongavfall 383 347 1 36 0
   Bioavfall 212 168 3 41 0
   Glasavfall 123 122 0 1 0
   Metallavfall 25 24 0 0 0
   Träavfall 38 9 26 2 1
   Plastavfall 14 1 13 0 0
   El- och elektronikskrot 16 15 0 0 0
   Annat 112 12 72 26 2
Allt totalt 2 448 739 181 1 478 50

Källa: Avfallsstatistik - Kommunalt avfall 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Simo Vahvelainen (09) 1734 3457, Marianne Kaplas (09) 1734 3421

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Länkar: Avfallsklassificeringsguide 2005 och klassificeringar för avfallsstatistiken

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Päivitetty 13.12.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avfallsstatistik [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3347. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jate/2005/jate_2005_2006-12-13_tie_001_sv.html