Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Jätteiden kertymät sektoreittain ja jätelajeittain vuonna 2012, 1 000 tonnia vuodessa

Toimiala Jätelaji
Kemial-
liset
jätteet
Metalli-
jätteet
Lasi-
jätteet
Paperi ja
pahvi-
jätteet
Muovi ja
kumi-
jätteet
Puu-
jätteet
Eläin- ja
kasvi-
jätteet
Sekalaiset,
ml. koti-
talous-
jätteet
Lietteet Mineraali-
jätteet
Muut
jätteet
Yhteensä josta
vaarallista
jätettä
01–03 Maa- ja metsätalous, kalastus, vesiviljely 1) 0 0 0 0 0 3 155 0 0 0 0 0 3 155 0
05–09 Kaivostoiminta ja louhinta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 880 0 52 880 0
Teollisuus 712 175 50 222 41 8 305 615 617 542 2 378 17 13 674 743
  10–12 Elintarv., juomien ja tupakan valm. 1 12 5 6 3 3 601 34 7 157 10 839 1
  13–15 Tekstiilien vaatteiden, nahan ja nahkatuott. valm. 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 8 0
  16 Sahatav. ja puutuott. jne valm. 7 3 0 1 0 5 313 0 4 2 12 0 5 342 5
  17–18 Paperin, paperi- ja kartonkituott.
valm., painaminen ja tallent. jäljent.
166 24 0 201 19 2 963 1 468 369 190 1 4 402 20
  19 Koksin ja jalostettujen öljytuott. valmi. 21 2 0 0 0 0 0 1 1 3 0 28 22
  20–22 Kemikaalien, kemiallisten tuott. ja kumi— ja muovituott. valm. 344 13 0 6 16 6 9 45 109 16 0 564 88
  23 Ei-metallisten mineraalituott. valm. 1 2 45 1 1 1 0 23 1 432 0 507 2
  24–25 Metallien jalostus ja metallituot. valmistus 163 69 0 5 1 6 3 28 53 1 548 1 1 877 597
  26–30,33 Koneiden ja laitteiden valm.; asennus, huolto ja korjaus 7 50 0 2 1 6 1 11 0 20 0 98 7
  31–32 Muu valmistus 1 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 9 1
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 5 4 0 1 0 124 0 32 2 842 0 1 010 25
Rakentaminen 1 78 1 5 14 238 3 5 0 15 682 0 16 027 150
Palvelut ja kotitaloudet 8 124 87 365 23 78 363 1 528 205 11 200 2 992 134
Yhteensä 726 381 138 593 78 11 900 981 2 182 749 71 793 217 89 738 1 052
- josta vaaralllista jätettä 306 0 0 0 0 15 0 0 56 561 114 1 052  
1) Lietteet ilmoitetaan kuiva-aineena. Hakkuutähde tuorepainona ilman metsään jätettyjä hakkutähteitä.

Lähde: Jätetilasto 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Espo 09 1734 3463, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 15.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2012, Liitetaulukko 2. Jätteiden kertymät sektoreittain ja jätelajeittain vuonna 2012, 1 000 tonnia vuodessa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jate/2012/jate_2012_2014-05-15_tau_002_fi.html