Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2021, 4. vuosineljännes

Katsaus julkisyhteisöjen tuloihin ja menoihin neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2004 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna kokonaisverokertymä kasvoi vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä 1,5 prosenttia. Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä sisältää tuotannon- ja tuonninverot, tulo- ja varallisuusverot sekä pääomaverot.

Tuotannon- ja tuonninverokertymät kasvoivat vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2004 ensimmäisestä neljänneksestä tuotannon- ja tuonninverokertymät kasvoivat 0,8 prosenttia. Tuotannon- ja tuonnin verokertymää edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä kasvatti arvonlisävero. Tuotannon - ja tuonnin veroihin sisältyvä alkoholijuomavero pieneni edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.

Julkisyhteisöjen tulo- ja varallisuusverokertymä pieneni vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä edellisestä neljänneksestä 0,3 prosenttia. Vuoden 2004 ensimmäisestä neljänneksestä tulo- ja varallisuusverokertymä kasvoi julkisyhteisöillä 1,9 prosenttia. Edellisen vuoden ensimmäisestä neljänneksestä julkisyhteisöjen tulo- ja varallisuusverokertymä kasvoi kunnallisveron sekä valtiolla tuloveron osalta. Yhteisöveron verokertymä pieneni valtiolla.

Pääomaverokertymä kasvoi vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä 0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä pääomaverokertymä kasvoi julkisyhteisöillä 4,8 prosenttia.

Julkisyhteisöjen saamat todelliset sosiaaliturvamaksut kasvoivat vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä 0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2004 ensimmäisestä neljänneksestä todelliset sosiaaliturvamaksut kasvoivat 7,7 prosenttia.

Julkisyhteisöjen maksamat rahamääräiset sosiaalietuudet kasvoivat vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2004 ensimmäisestä neljänneksestä julkisyhteisöjen maksamat rahamääräiset sosiaalietuudet kasvoivat 1,9 prosenttia.

Laskettaessa muutosprosentteja edellisen vuoden vastaavaan periodiin on käytetty kausitasoittamatonta tietoa. Edellisen periodin muutosprosenttia laskettaessa on käytetty kausitasoitettua tietoa. Kausitasoitus on tehty Tramo/Seats-menetelmällä. Lisätietoa Tramo/seats-menetelmästä on saatavissa oheisessa linkissä. Kausitasoitettu tieto tarkentuu usein tulevina periodeina, kun uudet havainnot vaikuttavat kausitasoitukseen. Kuvioissa trendi on laskettu Tramo/Seats-menetelmällä.

Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä ja saadut sosiaaliturvamaksut


Päivitetty 30.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 1. vuosineljännes 2005, Katsaus julkisyhteisöjen tuloihin ja menoihin neljännesvuosittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2005/01/jtume_2005_01_2005-06-30_kat_001.html