Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.9.2005

Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä kasvoi 1,8 prosenttia huhti - kesäkuussa 2005

Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 toisella neljänneksellä 1,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2004 toiseen neljännekseen verrattuna kokonaisverokertymä kasvoi vuoden 2005 vastaavalla neljänneksellä 4,1 prosenttia. Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä sisältää tuotannon- ja tuonninverot, tulo- ja varallisuusverot sekä pääomaverot.

Julkisyhteisöjen kausitasoittamaton kokonaisverokertymä kasvoi edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä tulo- ja varallisuusveron sekä tuotannon - ja tuonninverokertymien osalta. Pääomaveron kausitasoittamaton verokertymä laski edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.

Tarkasteltaessa muutosta edelliseen neljännekseen kausitasoitetun tiedon avulla verokertymä pieneni pääomaveron osalta. Tulo- ja varallisuusveron sekä tuotannon- ja tuonninverojen verokertymät puolestaan kasvoivat. Erityisesti kausitasoitettu verokertymä kasvoi edellisestä neljänneksestä arvonlisäveron osalta.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantaloudentilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Vuositilinpidon aikasarjojen muuttuessa muuttuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 26.09.2005 mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin talouskehityksestä. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran joulukuun 2005 lopussa.

Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä 1991 - 2005

Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot 2005, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 30.9.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 2. vuosineljännes 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2005/02/jtume_2005_02_2005-09-30_tie_001.html