Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2021, 4. vuosineljännes

Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä kasvoi 1,4 prosenttia heinä- syyskuussa 2005

Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä 1,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2004 kolmanteen neljännekseen verrattuna kokonaisverokertymä kasvoi vuoden 2005 vastaavalla neljänneksellä 4,7 prosenttia. Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä sisältää tuotannon- ja tuonninverot, tulo- ja varallisuusverot sekä pääomaverot.

Tuotannon ja tuonnin verokertymät pienenivät vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2004 kolmannesta neljänneksestä tuotannon- ja tuonninverokertymät lisääntyivät 2,7 prosenttia. Kausitasoittamaton arvonlisäverokertymä kasvoi 2,7 prosenttia vuoden 2004 kolmannesta neljänneksestä. Huhti-kesäkuusta 2005 kausitasoitettu arvonlisäverokertymä pieneni 0,9 prosenttia.

Julkisyhteisöjen tulo- ja varallisuusverokertymä kasvoi vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä huhti-kesäkuusta 2,7 prosenttia. Vuoden 2004 kolmannesta neljänneksestä tulo- ja varallisuusverokertymä kasvoi julkisyhteisöillä 4,7 prosenttia. Kotitalouksien valtiolle maksama tulovero kasvoi vuoden 2004 kolmannesta neljänneksestä 1,3 prosenttia. Kotitalouksien kunnille maksama tulovero kasvoi vuoden 2004 kolmannesta neljänneksestä 5,4 prosenttia. Yhteisöjen valtiolle maksamat tuloverot kasvoivat vuoden 2004 vastaavasta neljänneksestä 6,6 prosenttia. Kuntien yhteisöiltä saamat yhteisöjen tuloverot kasvoivat vuoden 2004 vastaavasta neljänneksestä 22,7 prosenttia.

Pääomaverokertymä kasvoi vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä 2,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä pääomaverokertymä kasvoi julkisyhteisöillä 0,4 prosenttia.

Julkisyhteisöjen saamat todelliset sosiaaliturvamaksut kasvoivat vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2004 kolmannesta neljänneksestä todelliset sosiaaliturvamaksut kasvoivat 2,0 prosenttia.

Julkisyhteisöjen maksamat rahamääräiset sosiaalietuudet kasvoivat vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2004 kolmannesta neljänneksestä julkisyhteisöjen maksamat rahamääräiset sosiaalietuudet kasvoivat 2,6 prosenttia.

Laskettaessa muutosprosentteja edellisen vuoden vastaavaan periodiin on käytetty kausitasoittamatonta tietoa. Edellisen periodin muutosprosenttia laskettaessa on käytetty kausitasoitettua tietoa. Kausitasoitus on tehty Tramo/Seats-menetelmällä. Lisätietoa Tramo/seats-menetelmästä on saatavissa oheisessa linkissä. Kausitasoitettu tieto tarkentuu usein tulevina periodeina, kun uudet havainnot vaikuttavat kausitasoitukseen. Kuvioissa trendi on laskettu Tramo/Seats-menetelmällä.

Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä ja saadut sosiaaliturvamaksut


Päivitetty 23.12.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 3. vuosineljännes 2005, Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä kasvoi 1,4 prosenttia heinä- syyskuussa 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2005/03/jtume_2005_03_2005-12-23_kat_001.html