Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2021, 4. vuosineljännes

Julkisyhteisöjen kokonaistulot kasvoivat kokonaismenoja enemmän huhti-kesäkuussa 2006

Julkisyhteisöjen tulot kasvoivat Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 toisella neljänneksellä 5,1 prosenttia verrattaessa kausitasoittamatonta tietoa edellisen vuoden vastaavaan tietoon. Julkisyhteisöjen menot kasvoivat vuoden 2006 toisella neljänneksellä 1,5 prosenttia verrattaessa kausitasoittamatonta tietoa edellisen vuoden vastaavaan tietoon. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista. Julkisyhteisöjen kansantaloudentilinpidon mukaisten kokonaistulojen ja kokonaismenojen erotuksena määräytyy julkisyhteisöjen nettoluotonanto.

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto neljännesvuosittain 1998 - 2006

Julkisyhteisöjen tulojen muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Julkisyhteisöjen tuloista tärkeimmät ovat tuloverot, tuotannon ja tuonnin verot sekä saadut sosiaaliturvamaksut. Tuloveroja saavat valtio sekä kunnat. Tuotannon ja tuonnin verot kasvattavat pääsääntöisesti valtion tuloja. Sosiaaliturvamaksut ovat sosiaaliturvarahastojen tärkein tulonlähde.

Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä sekä sosiaaliturvamaksut neljännesvuosittain 1998 - 2006

Eniten julkisyhteisöjen kokonaistuloja kasvattivat vuoden 2006 toisella neljänneksellä omaisuustulot. Omaisuustulot kasvoivat 29 prosenttia. Tuotannon ja tuonnin verojen verokertymä kasvoi 2,2 prosenttia. Saadut sosiaaliturvamaksut kasvoivat 4,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Tulo- ja varallisuusverokertymä kasvoi 0,5 prosenttia.

Julkisyhteisöjen omaisuustulot neljännesvuosittain 1998 - 2006

Julkisyhteisöjen menojen muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Julkisyhteisöjen menoista ovat suurimmat maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet, palkansaajakorvaukset sekä välituotekäyttö.

Julkisyhteisöjen palkansaajakorvaukset kasvoivat vuoden 2006 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 2,2 prosenttia. Maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet kasvoivat 2,4 prosenttia. Maksettujen pääomansiirrot vähenivät 11,5 prosenttia. Maksetut tukipalkkiot vähenivät 1,6 prosenttia. Muut tulonsiirrot vähenivät yhden prosentin.

Julkisyhteisöjen kausitasoitettujen tulojen ja menojen muutokset edellisestä periodista

Tarkasteltaessa julkisyhteisöjen tulojen viimeaikaista kehitystä käytetään kausitasoitettuja aikasarjoja. Kaikkien aikasarjojen havaintojen lukumäärä ei riitä kausitasoitusten laskemiseen, jolloin kausitasoitettua muutosta edellisestä periodista ei voida laskea. Kausitasoitetut muutokset edellisestä neljänneksestä olivat: arvonlisävero -0,3 prosenttia, tuotannon ja tuonnin verot 0 prosenttia, tulovero -4,5 prosenttia sekä saadut sosiaaliturvamaksut +2,9 prosenttia, rahamääräiset sosiaalietuudet +0,4 prosenttia.

Kausitasoitus on tehty Tramo/Seats-menetelmällä. Lisätietoa Tramo/seats-menetelmästä on saatavissa oheisesta linkissä. Kausitasoitettu tieto voi tarkentua tulevina periodeina, kun uudet havainnot vaikuttavat kausitasoitukseen.

Julkisyhteisöjen käypähintaiset kulutusmenot

Julkiset kulutusmenot sekä kiinteän pääoman bruttomuodostus ovat osa huoltotaseen kysyntäkomponenttia. Suurin osuus julkisyhteisöjen kysyntävaikutuksessa on julkisilla kulutusmenoilla. Käypähintainen julkinen kulutusmeno kasvoi 3,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.

Julkisyhteisöjen kulutusmenot käyvin hinnoin vuosina 1998- 2006

Kaikkien aikasarjojen kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kuvioissa trendi on laskettu Tramo/Seats-menetelmällä. Trendi voi tarkentua tulevina periodeina, kun ennakolliset havainnot tarkentuvat. Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 27.09.2006 mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin talouskehityksestä.


Päivitetty 29.9.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 2. vuosineljännes 2006, Julkisyhteisöjen kokonaistulot kasvoivat kokonaismenoja enemmän huhti-kesäkuussa 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2006/02/jtume_2006_02_2006-09-29_kat_001.html