Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.9.2006

Julkisyhteisöjen kokonaistulot kasvoivat kokonaismenoja enemmän huhti-kesäkuussa 2006

Julkisyhteisöjen tulot kasvoivat Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 toisella neljänneksellä 5,1 prosenttia verrattaessa kausitasoittamatonta tietoa edellisen vuoden vastaavaan tietoon. Tuloista eniten kasvoivat omaisuustulot, saadut sosiaaliturvamaksut sekä tuotannon ja tuonnin verot. Julkisyhteisöjen menot kasvoivat vuoden 2006 toisella neljänneksellä 1,5 prosenttia verrattaessa kausitasoittamatonta tietoa edellisen vuoden vastaavaan tietoon. Menoista kasvoivat eniten palkansaajakorvaukset sekä sosiaalietuudet. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kuvioissa trendi on laskettu Tramo/Seats-menetelmällä. Trendi voi tarkentua tulevina periodeina, kun ennakolliset havainnot tarkentuvat. Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 27.09.2006 mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin talouskehityksestä. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran joulukuun 2006 lopussa.

Julkisyhteisöjen kokonaistulot ja kokonaismenot 1998 - 2006

Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 2. neljännes 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 29.9.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 2. vuosineljännes 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2006/02/jtume_2006_02_2006-09-29_tie_001.html