Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.9.2010

Julkisyhteisöjen rahoitusasema parani hieman

Julkisyhteisöjen tulot kasvoivat vuoden 2010 toisella neljänneksellä 3,1 prosenttia verrattaessa kausitasoittamatonta tietoa edellisen vuoden vastaavaan tietoon. Tuloista kasvoivat eniten tuotannon ja tuonnin verot, tuloverot sekä saadut sosiaaliturvamaksut. Omaisuustulot vähenivät. Julkisyhteisöjen menot kasvoivat vastaavasti 2,9 prosenttia. Menoista kasvoivat eniten välituotekäyttö, maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet sekä palkansaajakorvaukset. Omaisuusmenot pienenivät. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta.

Julkisyhteisöjen kokonaistulot ja kokonaismenot 2000 - 2010

Julkisyhteisöjen kokonaistulot ja kokonaismenot 2000 - 2010
Julkisyhteisöjen tulot kasvoivat 0,8 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Menot kasvoivat vastaavasti 0,7 miljardia euroa. Tulojen kasvusta sekä menojen kasvusta johtuen julkisyhteisöjen rahoitusasema (nettoluotonanto) parani 0,1 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä ollen plussalla 1,5 miljardia euroa. Kokonaistulojen muutos edellisestä neljänneksestä oli 1,2 prosenttia. Kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä oli 0,7 prosenttia. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, sosiaaliturvarahastoista sekä paikallishallinnosta.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kuvioissa trendi on laskettu Tramo/Seats-menetelmällä. Kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html . Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 27.09.2010 mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin talouskehityksestä. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran joulukuun 2010 lopussa.


Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 2. neljännes 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (261,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 30.9.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 2. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2010/02/jtume_2010_02_2010-09-30_tie_001_fi.html