Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.3.2013

Julkisyhteisöjen alijäämä ennallaan loka- joulukuussa

Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot kasvoivat vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä 0,4 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Sulautetut kokonaismenot kasvoivat vastaavasti 0,4 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) pysyi edellisen vuoden tasolla. Kokonaistulot kasvoivat 1,0 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot pienenivät 1,0 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) oli 4,2 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen käytetään kausitasoittamattomia lukuja. Valtion kokonaistulot olivat neljännellä neljänneksellä 11,3 miljardia euroa ja kokonaismenot 14,4 miljardia euroa. Valtion kokonaistulot kasvoivat 0,2 miljardia euroa eli 1,6 % edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Vastaavasti kokonaismenot pienenivät 0,2 miljardia euroa eli 1,2 %. Tuloista kasvoi eniten valtion saamat tulo- ja varallisuusverokertymä. Menoista pieneni eniten maksetut pääomansiirrot. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava valtion alijäämä (nettoluotonotto) pieneni 0,4 miljardia euroa ollen kuitenkin 3,1 miljardia euroa.

Paikallishallinnon kokonaistulot olivat neljännellä neljänneksellä 10,1 miljardia euroa. Ne kasvoivat 60 miljoonaa euroa eli 0,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Eniten tuloista kasvoivat markkinatuotos, markkinattomien tuotteiden myynnit sekä saadut tulonsiirrot. Sitä vastoin paikallishallinnon saamat tulo- ja varallisuusverot sekä omaisuustulot vähenivät. Paikallishallinnon kokonaismenot olivat neljännellä neljänneksellä 12,0 miljardia euroa. Ne kasvoivat 0,3 miljardilla eurolla eli 2,7 prosenttia. Eniten menoista kasvoivat välituotekäyttö, palkansaajakorvaukset sekä luontoismuotoiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava paikallishallinnon alijäämä (nettoluotonotto) kasvoi 0,3 miljardia euroa ollen 1, 9 miljardia euroa..

Sosiaaliturvarahastot koostuvat työeläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista. Työeläkelaitosten kokonaistulot olivat neljännellä neljänneksellä 6,0 miljardia euroa ja kokonaismenot 5,2 miljardia euroa. Kokonaistulot kasvoivat edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 0,2 miljardia euroa eli 2,5 % ja kokonaismenot 0,3 miljardia euroa eli 6,3 %. Tuloista eniten kasvoivat saadut sosiaaliturvamaksut ja menoista maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava työeläkelaitosten ylijäämä (nettoluotoanto) pieneni 0,1 miljardia euroa ollen 0,8 miljardia euroa.

Muiden sosiaaliturvarahastojen tulot olivat neljännellä neljänneksellä 4,3 miljardia euroa. Tulojen muutos vuodentakaisesta neljänneksestä oli 8,8 prosenttia. Tuloista eniten kasvoivat saadut tulonsiirrot. Muiden sosiaaliturvarahastojen menot olivat 4,3 miljardia ja kasvu vuodentakaisesta neljänneksestä oli 7,2 prosenttia. Menoista eniten kasvoivat maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava muiden sosiaaliturvarahastojen alijäämä (nettoluotonotto) pieneni 0,1 miljardia euroa ollen 0,0 miljardia euroa.

Muutokset edellisestä neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisestä neljänneksestä käytetään kausitasoitettuja lukuja. Valtion kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 2,1 prosenttia. Vastaavasti valtion kokonaismenot pienenivät 1,9 prosenttia. Tuloista kasvoi eniten saadut tulo- ja varallisuusverot. Menoista pieneni eniten välituotekäyttö sekä kiinteän pääoman bruttomuodostus.

Paikallishallinnon kokonaistulot pienenivät 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tuloista pienenivät eniten saadut tulo- ja varallisuusverot sekä omaisuustulot. Paikallishallinnon kokonaismenot kasvoivat 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Menoista kasvoivat eniten välituotekäyttö ja maksetut muut tulonsiirrot.

Työeläkelaitosten kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 0,5 prosenttia ja kokonaismenot 0,6 prosenttia. Muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 5,7 prosenttia ja menot 2,9 prosenttia.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kausitasoitetut aikasarjat ja trendi aikasarjat on laskettu Tramo/Seats-menetelmällä. Kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html . Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 25.03.2013 mennessä käytettävissä olleisiin tietolähteisiin. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran kesäkuun 2013 lopussa.


Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 4 neljännes 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 09 1734 3532, Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, Anu Karhu 09 1734 3325, Jukka Hytönen 09 1734 3484, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (407,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 28.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 4. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2012/04/jtume_2012_04_2013-03-28_tie_001_fi.html