Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.6.2013

Julkisyhteisöjen alijäämä kasvoi 0,8 miljardia euroa tammi-maaliskuussa

Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot eivät muuttuneet vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Sulautetut kokonaismenot kasvoivat 0,8 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) kasvoi 0,8 miljardia euroa edellisvuodesta. Kokonaistulot kasvoivat 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot kasvoivat 1,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) oli 1,0 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen käytetään kausitasoittamattomia lukuja. Valtion kokonaistulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 11,4 miljardia euroa ja kokonaismenot 13,7 miljardia euroa. Valtion kokonaistulot pienenivät 0,1 miljardia euroa eli 0,9 % edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Vastaavasti kokonaismenot kasvoivat 0,3 miljardia euroa eli 2,5 %. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava valtion alijäämä (nettoluotonotto) kasvoi 0,4 miljardia euroa. Valtion alijäämä oli 2,3 miljardia euroa.

Paikallishallinnon kokonaistulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 11,0 miljardia euroa. Ne kasvoivat 0,2 miljardia euroa eli 1,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Eniten tuloista kasvoivat markkinatuotos, saadut tulonsiirrot sekä markkinattomien tuotteiden myynnit. Sitä vastoin paikallishallinnon saamat tulo- ja varallisuusverot sekä omaisuustulot vähenivät. Paikallishallinnon kokonaismenot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 10,9 miljardia euroa. Ne kasvoivat 0,1 miljardilla eurolla eli 1,3 prosenttia. Eniten menoista kasvoivat luontoismuotoiset sosiaalietuudet ja välituotekäyttö. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava paikallishallinnon ylijäämä (nettoluotonanto) kasvoi 47 miljoonaa euroa ollen 146 miljoonaa euroa.

Sosiaaliturvarahastot koostuvat työeläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista. Työeläkelaitosten kokonaistulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 6,3 miljardia euroa ja kokonaismenot 5,4 miljardia euroa. Kokonaistulot pienenivät edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 0,05 miljardia euroa eli 0,8 % ja kokonaismenot kasvoivat 0,3 miljardia euroa eli 5,7 %. Tuloista eniten pienenivät saadut todelliset korot ja menoista eniten kasvoivat maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava työeläkelaitosten ylijäämä (nettoluotonanto) pieneni 0,3 miljardia euroa ollen 0,9 miljardia euroa.

Muiden sosiaaliturvarahastojen tulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 4,6 miljardia euroa. Tulojen muutos vuodentakaisesta neljänneksestä oli 2,7 prosenttia. Tuloista eniten kasvoivat saadut tulonsiirrot. Muiden sosiaaliturvarahastojen menot olivat 4,4 miljardia ja niiden kasvu vuodentakaisesta neljänneksestä oli 3,8 prosenttia. Menoista eniten kasvoivat maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava muiden sosiaaliturvarahastojen ylijäämä (nettoluotonanto) pieneni hieman ja oli 0,2 miljardia euroa ylijäämäinen.

Muutokset edellisestä neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisestä neljänneksestä käytetään kausitasoitettuja lukuja. Valtion kokonaistulot pienenivät edellisestä neljänneksestä 1,2 prosenttia. Vastaavasti valtion kokonaismenot kasvoivat 1,3 prosenttia. .

Paikallishallinnon kokonaistulot kasvoivat 1,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Paikallishallinnon kokonaismenot kasvoivat 1,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Työeläkelaitosten kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 0,4 prosenttia ja kokonaismenot 1,1 prosenttia. Muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 0,9 prosenttia ja menot 2,7 prosenttia.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kausitasoitetut aikasarjat ja trendi aikasarjat on laskettu Tramo/Seats -menetelmällä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html . Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 26.6.2013 mennessä käytettävissä olleisiin tietolähteisiin. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran syyskuun 2013 lopussa.


Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 1. neljännes 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 09 1734 3532, Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, Anu Karhu 09 1734 3325, Jukka Hytönen 09 1734 3484, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (404,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 28.06.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 1. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2013/01/jtume_2013_01_2013-06-28_tie_001_fi.html