Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2021, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2013/4

  2013/4–2012/4
muutos
miljoonaa €
2013/4–2012/4
%
2013/4–2013/3
%
1)
Julkisyhteisöt tulot yhteensä 1163 4,7 1,2
Valtionhallinto 570 5,1 0,5
Paikallishallinto 767 7,7 1,0
Työeläkelaitokset 160 2,6 0,9
Muut sosiaaliturvarahastot 66 1,5 0,6
Sulautus 2) -400 .. ..
Julkisyhteisöt menot yhteensä 529 1,8 0,5
Valtionhallinto -38 -0,3 -1,7
Paikallishallinto 402 3,3 1,1
Työeläkelaitokset 326 6,2 1,5
Muut sosiaaliturvarahastot 239 5,6 2,0
Sulautus 2) -400 .. ..
1) Kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.
2) Sektorin julkisyhteisöt yhteensä taloustoimet korot, tulonsiirrot, investointavustukset sekä muut pääomansiirrot on sulautettu julkisyhteisöjen sektorin sisällä. Muita taloustoimia ei ole sulautettu.

Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 4. neljännes 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 09 1734 3532, Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, Anu Karhu 09 1734 3325, Kirsi Peltonen 09 1734 3464, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.03.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 4. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2013/4 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2013/04/jtume_2013_04_2014-03-31_tau_001_fi.html