Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.7.2014

Julkisyhteisöjen alijäämä kasvoi hiukan tammi-maaliskuussa

Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot kasvoivat vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 748 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Sulautetut kokonaismenot kasvoivat vastaavasti 818 miljoonaa euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) kasvoi 70 miljoonalla eurolla. Kokonaistulot kasvoivat 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot kasvoivat 1,0 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) oli 1,0 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen käytetään kausitasoittamattomia lukuja. Valtion kokonaistulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 12,3 miljardia euroa ja kokonaismenot 14,5 miljardia euroa. Valtion kokonaistulot kasvoivat 1,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Vastaavasti kokonaismenot kasvoivat 0,7%. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava valtion alijäämä (nettoluotonotto) pieneni 0,1 miljardia euroa. Valtion alijäämä oli 2,3 miljardia euroa.

Paikallishallinnon kokonaistulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 12,0 miljardia euroa. Ne kasvoivat 0,4 miljardia euroa eli 3,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Eniten tuloista kasvoivat saadut tulo-, varallisuus- ja muut välittömät verot, jotka kasvoivat 0,4 miljardia eli 7,4 prosenttia edellisen vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Paikallishallinnon kokonaismenot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 11,5 miljardia euroa. Ne kasvoivat 0,1 miljardilla eurolla eli 1,0 prosenttia. Eniten menoista kasvoivat muu välituotekäyttö, luonnonvarojen ostot sekä kiinteän pääoman bruttomuodostus. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava paikallishallinnon ylijäämä (nettoluotonanto) kasvoi 0,3 miljardia euroa ollen 0,5 miljardia euroa.

Sosiaaliturvarahastot koostuvat työeläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista. Työeläkelaitosten kokonaistulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 6,6 miljardia euroa ja kokonaismenot 5,7 miljardia euroa. Kokonaistulot kasvoivat edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 0,2 miljardia euroa eli 2,9 % ja kokonaismenot 0,4 miljardia euroa eli 7,3 %. Tuloista eniten kasvoivat saadut sosiaaliturvamaksut ja menoista maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava työeläkelaitosten ylijäämä (nettoluotonanto) pieneni 0,2 miljardia euroa ollen 0,9 miljardia euroa.

Muiden sosiaaliturvarahastojen tulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 4,5 miljardia euroa. Tulojen muutos vuodentakaisesta neljänneksestä oli -1,4 prosenttia. Tulojen lasku johtui saatujen tulonsiirtojen laskusta. Muiden sosiaaliturvarahastojen menot olivat 4,6 miljardia euroa ja niiden kasvu vuodentakaisesta neljänneksestä oli 4,1 prosenttia. Menoista eniten kasvoivat maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava sosiaaliturvarahastojen alijäämä (nettoluotonotto) oli 62 miljoonaa euroa.

Muutokset edellisestä neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisestä neljänneksestä käytetään kausitasoitettuja lukuja. Valtion kokonaistulot pienenivät edellisestä neljänneksestä 1,0 prosenttia. Vastaavasti valtion kokonaismenot kasvoivat 0,4 prosenttia.

Paikallishallinnon kokonaistulot kasvoivat 1,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Paikallishallinnon kokonaismenot puolestaan pienenivät 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Työeläkelaitosten kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 0,9 prosenttia ja kokonaismenot kasvoivat 1,9 prosenttia. Muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaistulot pienenivät prosentin edellisestä neljänneksestä. Muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaismenot kasvoivat vastaavasti 1,5 prosenttia.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kausitasoitetut aikasarjat ja trendiaikasarjat on laskettu Tramo/Seats -menetelmällä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html . Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 03.07.2014 mennessä käytettävissä olleisiin tietolähteisiin. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran 25.9.2014.


Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 1. neljännes 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, Anu Karhu 029 551 3325, Kirsi Peltonen 029 551 3464, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (386,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 11.07.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 1. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2014/01/jtume_2014_01_2014-07-11_tie_001_fi.html