Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2021, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 24.6.2015

Julkisyhteisöjen alijäämä pieneni 0,3 miljardia euroa tammi-maaliskuussa

Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot kasvoivat vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 0,2 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Sulautetut kokonaismenot pienenivät vastaavasti 0,1 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) pieneni 0,3 miljardilla eurolla. Kokonaistulot pienenivät 1,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot vähenivät 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) oli 0,9 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen käytetään kausitasoittamattomia lukuja. Valtion kokonaistulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 12,2 miljardia euroa ja kokonaismenot 14,1 miljardia euroa. Valtion kokonaistulot kasvoivat 1,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Vastaavasti kokonaismenot vähenivät 4,2 prosenttia. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava valtion alijäämä (nettoluotonotto) pieneni 0,8 miljardia euroa. Valtion alijäämä oli 1,8 miljardia euroa.

Paikallishallinnon kokonaistulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 12,1 miljardia euroa. Ne vähenivät 0,1 miljardia euroa eli 0,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Tuloista kasvoivat eniten saadut tuloverot ja muut välittömät verot. Eniten tuloista vähenivät saadut tulonsiirrot. Paikallishallinnon kokonaismenot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 11,8 miljardia euroa. Ne kasvoivat 0,2 miljardilla eurolla eli 1,5 prosenttia. Eniten menoista kasvoi muu välituotekäyttö. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava paikallishallinnon ylijäämä (nettoluotonanto) pieneni edellisestä vuodesta ollen 0,3 miljardia euroa.

Sosiaaliturvarahastot koostuvat työeläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista. Työeläkelaitosten kokonaistulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 6,7 miljardia euroa ja kokonaismenot 6,1 miljardia euroa. Kokonaistulot kasvoivat edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 0,1 miljardia euroa eli 2,0 % ja kokonaismenot 0,4 miljardia euroa eli 7,1 %. Tuloista eniten kasvoivat saadut sosiaaliturvamaksut ja menoista maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava työeläkelaitosten ylijäämä (nettoluotonanto) pieneni 0,3 miljardia euroa ollen 0,6 miljardia euroa.

Muiden sosiaaliturvarahastojen tulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 4,8 miljardia euroa. Tulojen muutos vuodentakaisesta neljänneksestä oli 2,8 prosenttia. Tulojen kasvu johtui pääosin muilta julkisyhteisöiltä saatujen tulonsiirtojen kasvusta. Muiden sosiaaliturvarahastojen menot olivat 4,8 miljardia euroa ja niiden kasvu vuodentakaisesta neljänneksestä oli 2,9 prosenttia. Menoista eniten kasvoivat maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava sosiaaliturvarahastojen ylijäämä (nettoluotonanto) oli 84 miljoonaa euroa.

Muutokset edellisestä neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisestä neljänneksestä käytetään kausitasoitettuja lukuja. Valtion kokonaistulot pienenivät edellisestä neljänneksestä 2,1 prosenttia. Vastaavasti valtion kokonaismenot pienenivät 2,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Paikallishallinnon kokonaistulot kasvoivat 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Paikallishallinnon kokonaismenot kasvoivat 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Työeläkelaitosten kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 0,3 prosenttia ja kokonaismenot kasvoivat 5,4 prosenttia Muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 0,9 prosenttia ja menot pienenivät 0,1 prosenttia.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kausitasoitetut aikasarjat ja trendiaikasarjat on laskettu Tramo/Seats -menetelmällä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä : http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html . Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 18.06.2015 mennessä käytettävissä olleisiin tietolähteisiin. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran 23.09.2015.


Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 1. neljännes 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 0295513532, Teuvo Laukkarinen 0295513315, Anu Karhu 0295513325, Kirsi Peltonen 0295513464, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (378,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 24.06.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 1. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2015/01/jtume_2015_01_2015-06-24_tie_001_fi.html